Cần phá mật khẩu file Excel (có trả công) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Cần phá mật khẩu file Excel (có trả công)

Trygoodlife

Búa Gỗ
Mình có 1 file excel cần phá khóa
Bác nào có khả năng vui lòng contact mình giao dịch.
Note:
1. Đã mua phần mềm PassFab for Excel chạy 3 ngày chưa mở được.
2. xác nhận việc làm không vi phạm pháp luật, không ăn cắp thông tin, bản quyền.

Rất mong được sự hỗ trợ của các chuyên gia!
 

conchondit

Gà con
Mình có 1 file excel cần phá khóa
Bác nào có khả năng vui lòng contact mình giao dịch.
Note:
1. Đã mua phần mềm PassFab for Excel chạy 3 ngày chưa mở được.
2. xác nhận việc làm không vi phạm pháp luật, không ăn cắp thông tin, bản quyền.

Rất mong được sự hỗ trợ của các chuyên gia!
Inbox file cho em đi bác
 

hehehe

Búa Gỗ Đôi
Mình có 1 file excel cần phá khóa
Bác nào có khả năng vui lòng contact mình giao dịch.
Note:
1. Đã mua phần mềm PassFab for Excel chạy 3 ngày chưa mở được.
2. xác nhận việc làm không vi phạm pháp luật, không ăn cắp thông tin, bản quyền.

Rất mong được sự hỗ trợ của các chuyên gia!
Inbox mình
 

Trygoodlife

Búa Gỗ
gửi cho mình , mình làm theo cách mình thử lúc trước đã làm thành công 2 lần rồi
Đã gửi bác nhé
 

Trygoodlife

Búa Gỗ
Gửi mình xem thử coi phá được không nha.
P/s: Nếu phá được thì mình sẽ check xem có vi phạm pháp luật không mới gửi lại còn có dấu hiệu mình sẽ không gửi lại nha bạn.
Hoàn toàn đồng ý với bác!
 

Swings Onlyone

Rìu Vàng Đôi
VIP User
mấy ông cá mập bên vnzoom lặn hơi sâu chứ k phải k mở đc. bạn chờ lâu quá thì sang nhờ j2team
 


Top