Nhờ tư vấn - [stop@onionmail.com] Ranwaresome nhờ anh chị tư vấn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn [[email protected]] Ranwaresome nhờ anh chị tư vấn

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
hình như trên thế giới đang đau đầu về mã hóa file , nó dùng pass ngang tầm winrar hoặc hơn thế nữa do vậy để giải mã khi mà ko có pass là 1 việc khó nhằn
==========
máy bị mã hóa thường do người dùng xem thường trình bảo vệ máy tính , và nhất là dùng win thế hệ cũ mà ko có AV hoặc có mà tắt đi
 

newflex

Búa Gỗ
hình như trên thế giới đang đau đầu về mã hóa file , nó dùng pass ngang tầm winrar hoặc hơn thế nữa do vậy để giải mã khi mà ko có pass là 1 việc khó nhằn
==========
máy bị mã hóa thường do người dùng xem thường trình bảo vệ máy tính , và nhất là dùng win thế hệ cũ mà ko có AV hoặc có mà tắt đi
Vâng. Em có cài lại hết hệ thống và khôi phục backup rồi ạ.
^^ Chuyển từ local -> public internet cái dính luôn Bác ạ
 


Top