Cách tạo dữ liệu ẩn trên Diễn Đàn VNZ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Cách tạo dữ liệu ẩn trên Diễn Đàn VNZ

TN2024

Búa Gỗ
Thường thấy các Bạn hay xử dụng thủ thuật này hay quá, mà mình chưa biết cách làm.
Mong Các bạn hướng dẫn cách xử dụng thủ thuật này với.
Cám ơn trước rất nhiều !!
Untitled.jpg
 

Whale

Rìu Vàng
Bài viết đăng sai Box ! Nếu đúng thì đăng thắc mắc tại:
Mã:
https://vn-z.vn/forums/gop-y-khieu-nai.83/


Mã:
[thanks]......[/thanks]
[likes=100]...[/likes}
[replyandthanks]......[/replyandthanks]
[users=username]......[/users]
usersid=[B]12345,5678,90[/B]]......[/usersid]
[reacts]...[/reacts]

 

TN2024

Búa Gỗ
Bài viết đăng sai Box ! Nếu đúng thì đăng thắc mắc tại:
Mã:
https://vn-z.vn/forums/gop-y-khieu-nai.83/


Mã:
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

[likes=100]...[/likes}
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

*** Hidden text: cannot be quoted. ***

usersid=[B]12345,5678,90[/B]]......[/usersid]
*** Hidden text: cannot be quoted. ***

Cám ơn Bạn @Whale rất nhiều. Để mình thử làm xem có được không ... Gà ấy mà :)
Ủa mà, Mình đăng bài ở Box Hỏi/Thắc mắc chứ mình đâu có góp ý, khiếu nại gì đâu mà đăng sai Box
 

Whale

Rìu Vàng
Cám ơn Bạn @Whale rất nhiều. Để mình thử làm xem có được không ... Gà ấy mà :)
Ủa mà, Mình đăng bài ở Box Hỏi/Thắc mắc chứ mình đâu có góp ý, khiếu nại gì đâu mà đăng sai Box
Cùng là Hỏi/Thắc mắc nhưng ở 2 Box khác nhau nên ý nghĩa sẽ khác nhau:
1. Bạn đang đang ở Box Phần mềm: Các câu hỏi thắc mắc liên quan đến Phần mềm

Screenshot-2024-02-08-at-17.59.14.jpeg


2. Nếu đang bài ở Box Góp ý - Khiếu nại: Các câu hỏi thắc mắc liên quan đến Diễn đàn
Trường hợp của bạn là thứ 2, Thắc mắc liên quan đến cách hoạt động Diễn đàn.

- Bạn cứ vào thử là biết thôi ! Có gì thì Mod nào đi qua sẽ sửa lại cho bạn sau !
https://vn-z.vn/forums/gop-y-khieu-nai.83/
 

TN2024

Búa Gỗ
Cùng là Hỏi/Thắc mắc nhưng ở 2 Box khác nhau nên ý nghĩa sẽ khác nhau:
1. Bạn đang đang ở Box Phần mềm: Các câu hỏi thắc mắc liên quan đến Phần mềm

Screenshot-2024-02-08-at-17.59.14.jpeg


2. Nếu đang bài ở Box Góp ý - Khiếu nại: Các câu hỏi thắc mắc liên quan đến Diễn đàn
Trường hợp của bạn là thứ 2, Thắc mắc liên quan đến cách hoạt động Diễn đàn.

- Bạn cứ vào thử là biết thôi ! Có gì thì Mod nào đi qua sẽ sửa lại cho bạn sau !
https://vn-z.vn/forums/gop-y-khieu-nai.83/
Cám ơn Bạn @Whale đã giải đáp.
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Thường thấy các Bạn hay xử dụng thủ thuật này hay quá, mà mình chưa biết cách làm.
Mong Các bạn hướng dẫn cách xử dụng thủ thuật này với.
Cám ơn trước rất nhiều !!
Untitled.jpg

 


Top