Hỏi/ Thắc mắc - Cách ẩn nút điều hướng bàn phím phía dưới điện thoại SamSung? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Cách ẩn nút điều hướng bàn phím phía dưới điện thoại SamSung?

rhantek

Búa Gỗ Đôi
Mọi người cho em hỏi có ai biết cách ẩn cái phím dưới bàn phím như hình này không.
samsung-a920FDS-min.jpg

Điện thoại em là Samsung A920F/DS. Sáng mới nhận được thông báo update lên android 10, UX 2 gì đó rồi tự nhiên giờ bàn phím nó như vậy. Không biết tắt như thế nào.
Cao nhân nào biết chỉ em với. Em cảm ơn nhiều lắm!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:


Top