Chia sẻ - Bravo Security: space cleaner v.1.2.5.1002 (Premium Unlocked) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Bravo Security: space cleaner v.1.2.5.1002 (Premium Unlocked)

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
uRMplCYFdYDevx2J9rMYNey0ak23jfsE5fs7sbC-8DLUBC2BRAQ1k8oCiJ6xIst_YTc=w240-h480-rw


Mod Info:
◉ Premium Features Unlocked
◉ AOSP Compatible / No Google
◉ CPUs: arm64-v8a, armeabi-v7a
◉ Full Multi Languages
◉ All debug Info Removed
◉ Original Signature Changed
Modded by Mixroot

Bravo Security là một trình dọn dẹp không gian điện thoại mạnh mẽ và phát hiện vi-rút nhanh chóng dành cho Android và là một bác sĩ điện thoại hoàn hảo, tập trung vào phát hiện vi-rút, dọn dẹp tệp rác, tăng tốc độ, WhatsApp Cleaner, xóa ảnh, tăng cường ram, tiết kiệm pin và làm mát CPU.

Bravo Security là một ứng dụng có thể phát hiện và dọn dẹp các tệp rác trong iPhone của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn có thể làm sạch ảnh, video và nhiều hơn nữa. Nó có chức năng làm sạch và tăng tốc tuyệt vời, tăng hiệu quả điện thoại, làm mát điện thoại và tiết kiệm pin cho các ứng dụng SNS để mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà, giải phóng ram và giữ cho điện thoại của bạn luôn rõ ràng, tăng tốc thiết bị và đảm bảo trải nghiệm chơi trò chơi nhanh và mượt mà, giữ máy chạy êm và khỏe.

Tải xuống ứng dụng dọn dẹp điện thoại thông minh tất cả trong một này ngay bây giờ để tối ưu hóa hoàn toàn thiết bị của bạn! Nó sẽ làm cho điện thoại Android của bạn nhanh hơn và an toàn hơn bao giờ hết.

SgtJPspSGMxNLNfSQuXCCammYSugOaW1gTU6NLYSPJNCfzMhKDIhkD2A7ekCxr-B1JYa=w2560-h1440-rw


【Why Bravo Security?】
Smart Junk Cleaner
Still worrying about the full phone storage? Bravo Security focus to analyze all the log temporary and history AD files, and quickly scan and remove junk files, including system and app caches, ram, junk files with just one tap. It also has other functions, including WhatsApp cleaner and photos clean, Free up more storage space and make your phone faster and smoother, boost speed and improve the device performance.

Fast Virus Detector For Android
Bravo Security is a fast virus detector for Android! Bravo Security is your all-in-one online security solution with privacy protection. Stay safer with scan viruses of all apps, block and remove viruses to keep your phone safe. It had up-to-date virus & malware database to ensure mobile security, boosting your mobile phone performance effectively.

SW6u2O4Ap0z1eoH-kUa57lAJ0trAfu3OGvX2GIxxy8DW-oKl-4AGofxEJz-QUd4OROQP=w2560-h1440-rw


Speed Booster and Enhance Performance
Bravo Security can help you scan background apps smartly and to free up memory, speed up your mobile in just one tap. It can free up files & make phone lighter & faster, hence make the experience on Android phone more comfortable. Professionally clean photos and phone cache to make the phone faster and get more storage space.

Battery Saver and Extend Battery Life
With battery saver, bravo security can analyze phone battery usage and stop battery-draining apps. This super power cleaner can effectively extend battery life. Bravo Security can intelligently monitor and analyze battery usage. Just ONE TAP, can save electricity and help Android users away from the low-battery trouble, Make your phone faster and more responsive!

CPU Cooler & Cool Down Phone Temperature
Tired of annoying HOT phone? Bravo Security can usefully detect and close background apps to cool down the CPU temperature, drop your phone temperature, free up CPU usage and protect your phone from overheated. Cooler, comfortable and flash freezing video watching and game playing experience starts from free master app Bravo Security!

Make Your Phone Faster than Ever
Bravo Security is an amazing free virus cleaner for your device. It will scan virus, optimize your Android memory, clean up files, WhatsApp Cleaner, photos clean, ram booster, videos to free up more space and boost your phone.

sPYWC4ubBQtuE3GAQY-2s6EV8Dw9XioWoy8ujlmCjfuvWmVPB6_bzs8vnz34Rfplnr8=w2560-h1440-rw


rjCY9IsqNZOq1rUGc401JymHBR_ko122VnCGcWIrTk-bSMHHwckB5LbVt-ELg2tPBBY=w2560-h1440-rw


6Mfjv-SWqbTEdb786UlHng-hV_6olZd4jJuUxIrY0ojOPmQrvmhGaZIgRYaK1d7_HTU=w2560-h1440-rw


hymx0Er5FKfYXCq4W4YddOlVQPDUtcA-DS28XAVcl9f-mMJXUxooNfIoFFABrc4H3A=w2560-h1440-rw


qkli4UEdpqMs-T3xBgMVNcMEORjej_lVwD3NJNAjhFsYDp671g7CqccBCD7q6WdSMg=w2560-h1440-rw


Fdsh4atbHzUp5DIh8sBrPAY9MWXM5woIyrjHzKDQUZsrhtnbQxQh7y1kSS2zaJxTaQ=w2560-h1440-rw


Requires Android
5.0 and up

Home Page:
2eqtH.png

 

newluck2009

Rìu Sắt
uRMplCYFdYDevx2J9rMYNey0ak23jfsE5fs7sbC-8DLUBC2BRAQ1k8oCiJ6xIst_YTc=w240-h480-rw


Mod Info:
◉ Premium Features Unlocked
◉ AOSP Compatible / No Google
◉ CPUs: arm64-v8a, armeabi-v7a
◉ Full Multi Languages
◉ All debug Info Removed
◉ Original Signature Changed
Modded by Mixroot

Bravo Security là một trình dọn dẹp không gian điện thoại mạnh mẽ và phát hiện vi-rút nhanh chóng dành cho Android và là một bác sĩ điện thoại hoàn hảo, tập trung vào phát hiện vi-rút, dọn dẹp tệp rác, tăng tốc độ, WhatsApp Cleaner, xóa ảnh, tăng cường ram, tiết kiệm pin và làm mát CPU.

Bravo Security là một ứng dụng có thể phát hiện và dọn dẹp các tệp rác trong iPhone của bạn chỉ bằng một cú nhấp chuột. Bạn có thể làm sạch ảnh, video và nhiều hơn nữa. Nó có chức năng làm sạch và tăng tốc tuyệt vời, tăng hiệu quả điện thoại, làm mát điện thoại và tiết kiệm pin cho các ứng dụng SNS để mang lại trải nghiệm người dùng mượt mà, giải phóng ram và giữ cho điện thoại của bạn luôn rõ ràng, tăng tốc thiết bị và đảm bảo trải nghiệm chơi trò chơi nhanh và mượt mà, giữ máy chạy êm và khỏe.

Tải xuống ứng dụng dọn dẹp điện thoại thông minh tất cả trong một này ngay bây giờ để tối ưu hóa hoàn toàn thiết bị của bạn! Nó sẽ làm cho điện thoại Android của bạn nhanh hơn và an toàn hơn bao giờ hết.

SgtJPspSGMxNLNfSQuXCCammYSugOaW1gTU6NLYSPJNCfzMhKDIhkD2A7ekCxr-B1JYa=w2560-h1440-rw


【Why Bravo Security?】
Smart Junk Cleaner
Still worrying about the full phone storage? Bravo Security focus to analyze all the log temporary and history AD files, and quickly scan and remove junk files, including system and app caches, ram, junk files with just one tap. It also has other functions, including WhatsApp cleaner and photos clean, Free up more storage space and make your phone faster and smoother, boost speed and improve the device performance.

Fast Virus Detector For Android
Bravo Security is a fast virus detector for Android! Bravo Security is your all-in-one online security solution with privacy protection. Stay safer with scan viruses of all apps, block and remove viruses to keep your phone safe. It had up-to-date virus & malware database to ensure mobile security, boosting your mobile phone performance effectively.

SW6u2O4Ap0z1eoH-kUa57lAJ0trAfu3OGvX2GIxxy8DW-oKl-4AGofxEJz-QUd4OROQP=w2560-h1440-rw


Speed Booster and Enhance Performance
Bravo Security can help you scan background apps smartly and to free up memory, speed up your mobile in just one tap. It can free up files & make phone lighter & faster, hence make the experience on Android phone more comfortable. Professionally clean photos and phone cache to make the phone faster and get more storage space.

Battery Saver and Extend Battery Life
With battery saver, bravo security can analyze phone battery usage and stop battery-draining apps. This super power cleaner can effectively extend battery life. Bravo Security can intelligently monitor and analyze battery usage. Just ONE TAP, can save electricity and help Android users away from the low-battery trouble, Make your phone faster and more responsive!

CPU Cooler & Cool Down Phone Temperature
Tired of annoying HOT phone? Bravo Security can usefully detect and close background apps to cool down the CPU temperature, drop your phone temperature, free up CPU usage and protect your phone from overheated. Cooler, comfortable and flash freezing video watching and game playing experience starts from free master app Bravo Security!

Make Your Phone Faster than Ever
Bravo Security is an amazing free virus cleaner for your device. It will scan virus, optimize your Android memory, clean up files, WhatsApp Cleaner, photos clean, ram booster, videos to free up more space and boost your phone.

sPYWC4ubBQtuE3GAQY-2s6EV8Dw9XioWoy8ujlmCjfuvWmVPB6_bzs8vnz34Rfplnr8=w2560-h1440-rw


rjCY9IsqNZOq1rUGc401JymHBR_ko122VnCGcWIrTk-bSMHHwckB5LbVt-ELg2tPBBY=w2560-h1440-rw


6Mfjv-SWqbTEdb786UlHng-hV_6olZd4jJuUxIrY0ojOPmQrvmhGaZIgRYaK1d7_HTU=w2560-h1440-rw


hymx0Er5FKfYXCq4W4YddOlVQPDUtcA-DS28XAVcl9f-mMJXUxooNfIoFFABrc4H3A=w2560-h1440-rw


qkli4UEdpqMs-T3xBgMVNcMEORjej_lVwD3NJNAjhFsYDp671g7CqccBCD7q6WdSMg=w2560-h1440-rw


Fdsh4atbHzUp5DIh8sBrPAY9MWXM5woIyrjHzKDQUZsrhtnbQxQh7y1kSS2zaJxTaQ=w2560-h1440-rw


Requires Android
5.0 and up

Home Page:
2eqtH.png

*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ:)
 
Top