Thiết kế & Đồ họa - Boris FX Mocha Pro 2020.5 v7.5.0 Build 1274 Full - Công cụ Tracking và VFX | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thiết kế & Đồ họa Boris FX Mocha Pro 2020.5 v7.5.0 Build 1274 Full - Công cụ Tracking và VFX

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Mocha Pro là một công cụ theo dõi phẳng tiên tiến và giàu tính năng, giúp tăng cường ứng dụng đồ họa và cảnh quay trực tiếp cho các hiệu ứng hình ảnh và hậu kỳ.Mocha Pro cung cấp cho bạn một tính năng theo dõi chuyển động toàn diện cho phép bạn thêm các đối tượng lưới vào đồ họa của mình và xóa các đối tượng không mong muốn khỏi các cảnh quay trực tiếp. Nó cho phép bạn nâng cao đồ họa của mình bằng các hiệu ứng bằng cách sử dụng một số điều khiển, bật và tắt các kênh RGB, quản lý các lớp, lớp phủ, đường viền, tiếp tuyến và hơn thế nữa.

Mocha Pro là một tiện ích chuyên nghiệp dành cho các nghệ sĩ hiệu ứng, biên tập viên và nhà sản xuất phim. Nó bao gồm nhiều công cụ để rotoscoping. Bằng cách sử dụng phần mềm này, họ sẽ dễ dàng giảm bớt việc gõ phím tốn thời gian liên quan đến VFX cao cấp và hoàn thiện. Mocha Pro có tính năng theo dõi và loại bỏ đối tượng được tăng tốc GPU, hỗ trợ âm thanh nổi 360 / VR, công cụ rotoscoping tiên tiến, trình giải camera 3D, ổn định hình ảnh, v.v.

Các tính năng chính:
 • Giảm đáng kể thời gian dành cho mặt nạ và đóng khung chính
 • Trình theo dõi giành giải thưởng và được cập nhật với khả năng tăng tốc GPU
 • Loại bỏ các đối tượng không mong muốn hoặc thêm các đối tượng lưới một cách dễ dàng
 • Tự động loại bỏ đối tượng với chèn tấm sạch tùy chọn
 • Phân tích méo ống kính (chức năng bóp méo và phá hủy)
 • Nhập, chèn và sử dụng bản đồ / mô-đun méo bên ngoài
 • Và nhiều hơn nữa.
Có gì mới trong Mocha Pro 2020:
 • Không gian làm việc mới (giao diện cần thiết)
 • Các công cụ loại bỏ đối tượng được tăng tốc GPU
 • Hỗ trợ độ phân giải màn hình Retina / HDPI
 • Công cụ 360 / VR mới giành giải thưởng bao gồm
 • Công cụ spline từ tính với snapping cạnh
 • Cung cấp kết xuất nhanh hơn và nhiều hơn nữa.
 • Sửa lỗi và cải tiến khác.
Download Boris FX Mocha Pro 2020.5 v7.5.0 Build 1274 Full - Công cụ Tracking và VFX

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 


Top