BibleWorks v8 Full - Ứng dụng đọc sách Kinh Thánh, các tài liệu Kinh Thánh | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

BibleWorks v8 Full - Ứng dụng đọc sách Kinh Thánh, các tài liệu Kinh Thánh

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
BibleWorks 8 là một ứng dụng tuyệt vời cho người đọc Kinh Thánh, cho phép bạn chuẩn bị bài giảng và thực hiện phân tích hình thái phức tạp. Ứng dụng này được coi là không thể thiếu cũng sẽ cho phép bạn viết giấy chủng viện. Nó đã có hơn 200 bản dịch Kinh Thánh bằng 40 ngôn ngữ khác nhau và 50 văn bản ngôn ngữ gốc và cơ sở dữ liệu hình thái.

test-BibleWorks-8.jpg

Bibworks 8 có một giao diện người dùng có cấu hình cao, có bố cục cho phép bạn làm việc theo cách muốn. Giao diện tìm kiếm theo thẻ cho phép bạn theo đuổi một số dòng điều tra cùng một lúc bằng cách giữ cho các tìm kiếm khác nhau được mở cùng một lúc.

Khi bạn sẽ di chuyển chuột qua văn bản Kinh Thánh, vô số thông tin về văn bản sẽ nhanh chóng được hiển thị trong cửa sổ Phân tích bên cạnh văn bản. Ứng dụng này đi kèm với vô số văn bản Tân Ước Hy Lạp, văn bản Cựu Ước tiếng Do Thái và văn bản LXX.

Hầu như tất cả các phiên bản tiếng Anh chính đều được bao gồm trong Kinh điển là KJV, NIV, ESV, NLT, ASV 1901, RSV, NJBm NET và CSB, v.v. Kinh thánh 8 đã có từ vựng và từ điển cho từ vựng tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái.

Các chức năng chính của Bibleworks 8
 • Một ứng dụng tuyệt vời cho các độc giả Kinh Thánh sẽ cho phép bạn chuẩn bị các bài giảng và để thực hiện phân tích hình thái phức tạp.
 • Được coi là không thể thiếu cũng sẽ cho phép bạn viết giấy chủng viện.
 • Có hơn 200 bản dịch Kinh Thánh bằng 40 ngôn ngữ khác nhau và 50 văn bản ngôn ngữ gốc và cơ sở dữ liệu hình thái.
 • Có một giao diện người dùng có cấu hình cao, có bố cục cho phép bạn làm việc theo cách bạn muốn.
 • Giao diện tìm kiếm theo thẻ cho phép bạn theo đuổi một số dòng điều tra cùng một lúc bằng cách giữ cho các tìm kiếm khác nhau được mở cùng một lúc.
 • Đi kèm với vô số văn bản Tân Ước Hy Lạp, văn bản Cựu Ước tiếng Do Thái và văn bản LXX.
 • Tất cả các phiên bản tiếng Anh chính được bao gồm trong Kinh điển là KJV, NIV, ESV, NLT, ASV 1901, RSV, NJBm NET và CSB, v.v.
 • Có từ vựng và từ điển cho từ vựng Hy Lạp và tiếng Do Thái.
Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
 

Vu Hao

Rìu Vàng
BibleWorks 8 là một ứng dụng tuyệt vời cho người đọc Kinh Thánh, cho phép bạn chuẩn bị bài giảng và thực hiện phân tích hình thái phức tạp. Ứng dụng này được coi là không thể thiếu cũng sẽ cho phép bạn viết giấy chủng viện. Nó đã có hơn 200 bản dịch Kinh Thánh bằng 40 ngôn ngữ khác nhau và 50 văn bản ngôn ngữ gốc và cơ sở dữ liệu hình thái.

test-BibleWorks-8.jpg

Bibworks 8 có một giao diện người dùng có cấu hình cao, có bố cục cho phép bạn làm việc theo cách muốn. Giao diện tìm kiếm theo thẻ cho phép bạn theo đuổi một số dòng điều tra cùng một lúc bằng cách giữ cho các tìm kiếm khác nhau được mở cùng một lúc.

Khi bạn sẽ di chuyển chuột qua văn bản Kinh Thánh, vô số thông tin về văn bản sẽ nhanh chóng được hiển thị trong cửa sổ Phân tích bên cạnh văn bản. Ứng dụng này đi kèm với vô số văn bản Tân Ước Hy Lạp, văn bản Cựu Ước tiếng Do Thái và văn bản LXX.

Hầu như tất cả các phiên bản tiếng Anh chính đều được bao gồm trong Kinh điển là KJV, NIV, ESV, NLT, ASV 1901, RSV, NJBm NET và CSB, v.v. Kinh thánh 8 đã có từ vựng và từ điển cho từ vựng tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái.

Các chức năng chính của Bibleworks 8
 • Một ứng dụng tuyệt vời cho các độc giả Kinh Thánh sẽ cho phép bạn chuẩn bị các bài giảng và để thực hiện phân tích hình thái phức tạp.
 • Được coi là không thể thiếu cũng sẽ cho phép bạn viết giấy chủng viện.
 • Có hơn 200 bản dịch Kinh Thánh bằng 40 ngôn ngữ khác nhau và 50 văn bản ngôn ngữ gốc và cơ sở dữ liệu hình thái.
 • Có một giao diện người dùng có cấu hình cao, có bố cục cho phép bạn làm việc theo cách bạn muốn.
 • Giao diện tìm kiếm theo thẻ cho phép bạn theo đuổi một số dòng điều tra cùng một lúc bằng cách giữ cho các tìm kiếm khác nhau được mở cùng một lúc.
 • Đi kèm với vô số văn bản Tân Ước Hy Lạp, văn bản Cựu Ước tiếng Do Thái và văn bản LXX.
 • Tất cả các phiên bản tiếng Anh chính được bao gồm trong Kinh điển là KJV, NIV, ESV, NLT, ASV 1901, RSV, NJBm NET và CSB, v.v.
 • Có từ vựng và từ điển cho từ vựng Hy Lạp và tiếng Do Thái.
Link trang chủ:Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

No quote

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
Phần mềm rất hữu ích. Cám ơn bác mod nhiều.
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Trên các trang torrent có bản 10 đó bạn. Bản này có mấy năm nay rồi. Hơi nặng hihi

Mấy nguồn đó mình thấy không uy tín, không ổn lắm nên chưa tải về. Nếu bạn dùng bản 10 rồi mà thấy ổn thì có thể chia sẻ cho mọi người dùng ;)
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Mình kéo về lâu rồi nên không nhớ nguồn. Bản 10 có bổ sung bản dịch tiếng Việt của Nhóm Phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Bạn không nhớ nguồn nhưng hiện giờ bạn có bản 10 trong máy và nó dùng tốt thì bạn có thể up lên Google Drive để chia sẻ cho mọi người. Mình sẽ post vào trong topic và ghi tên của bạn coi như là công cảm ơn :D
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Mình sẵn sàng chia sẻ, nhưng file đến 22GB bạn ơi. Không biết bạn có cách nào khác không?

Trời, bản 8 này nhẹ mà bản 10 có cái gì mà nặng thế nhỉ? 22GB mà mình up lên Google Drive chắc mất khoảng 2 tiếng thôi. Hoặc bạn có thể chia nhỏ file bằng WinRAR để up từng phần lên. Nếu bạn không biết cách thì mình hướng dẫn :D Chia sẻ không bao giờ là thừa :D
 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Mình gửi link inbox. Bạn kiểm tra xem có bị lỗi gì không nhé.

Sự tử tế và chân chất, nhiệt tình tạo nên thương hiệu của mỗi người. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẻ 1 tài liệu, 1 phần mềm quý giá đối với mọi người, nhất là những người theo Đạo và những người chuyên nghiên cứu về Kinh thánh.

God loves you so much as a member of His biggest greatest family.

 

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
BibleWorks 8 là một ứng dụng tuyệt vời cho người đọc Kinh Thánh, cho phép bạn chuẩn bị bài giảng và thực hiện phân tích hình thái phức tạp. Ứng dụng này được coi là không thể thiếu cũng sẽ cho phép bạn viết giấy chủng viện. Nó đã có hơn 200 bản dịch Kinh Thánh bằng 40 ngôn ngữ khác nhau và 50 văn bản ngôn ngữ gốc và cơ sở dữ liệu hình thái.

test-BibleWorks-8.jpg

Bibworks 8 có một giao diện người dùng có cấu hình cao, có bố cục cho phép bạn làm việc theo cách muốn. Giao diện tìm kiếm theo thẻ cho phép bạn theo đuổi một số dòng điều tra cùng một lúc bằng cách giữ cho các tìm kiếm khác nhau được mở cùng một lúc.

Khi bạn sẽ di chuyển chuột qua văn bản Kinh Thánh, vô số thông tin về văn bản sẽ nhanh chóng được hiển thị trong cửa sổ Phân tích bên cạnh văn bản. Ứng dụng này đi kèm với vô số văn bản Tân Ước Hy Lạp, văn bản Cựu Ước tiếng Do Thái và văn bản LXX.

Hầu như tất cả các phiên bản tiếng Anh chính đều được bao gồm trong Kinh điển là KJV, NIV, ESV, NLT, ASV 1901, RSV, NJBm NET và CSB, v.v. Kinh thánh 8 đã có từ vựng và từ điển cho từ vựng tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái.

Các chức năng chính của Bibleworks 8
 • Một ứng dụng tuyệt vời cho các độc giả Kinh Thánh sẽ cho phép bạn chuẩn bị các bài giảng và để thực hiện phân tích hình thái phức tạp.
 • Được coi là không thể thiếu cũng sẽ cho phép bạn viết giấy chủng viện.
 • Có hơn 200 bản dịch Kinh Thánh bằng 40 ngôn ngữ khác nhau và 50 văn bản ngôn ngữ gốc và cơ sở dữ liệu hình thái.
 • Có một giao diện người dùng có cấu hình cao, có bố cục cho phép bạn làm việc theo cách bạn muốn.
 • Giao diện tìm kiếm theo thẻ cho phép bạn theo đuổi một số dòng điều tra cùng một lúc bằng cách giữ cho các tìm kiếm khác nhau được mở cùng một lúc.
 • Đi kèm với vô số văn bản Tân Ước Hy Lạp, văn bản Cựu Ước tiếng Do Thái và văn bản LXX.
 • Tất cả các phiên bản tiếng Anh chính được bao gồm trong Kinh điển là KJV, NIV, ESV, NLT, ASV 1901, RSV, NJBm NET và CSB, v.v.
 • Có từ vựng và từ điển cho từ vựng Hy Lạp và tiếng Do Thái.
Link trang chủ:Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
BibleWorks 8 là một ứng dụng tuyệt vời cho người đọc Kinh Thánh, cho phép bạn chuẩn bị bài giảng và thực hiện phân tích hình thái phức tạp. Ứng dụng này được coi là không thể thiếu cũng sẽ cho phép bạn viết giấy chủng viện. Nó đã có hơn 200 bản dịch Kinh Thánh bằng 40 ngôn ngữ khác nhau và 50 văn bản ngôn ngữ gốc và cơ sở dữ liệu hình thái.

test-BibleWorks-8.jpg

Bibworks 8 có một giao diện người dùng có cấu hình cao, có bố cục cho phép bạn làm việc theo cách muốn. Giao diện tìm kiếm theo thẻ cho phép bạn theo đuổi một số dòng điều tra cùng một lúc bằng cách giữ cho các tìm kiếm khác nhau được mở cùng một lúc.

Khi bạn sẽ di chuyển chuột qua văn bản Kinh Thánh, vô số thông tin về văn bản sẽ nhanh chóng được hiển thị trong cửa sổ Phân tích bên cạnh văn bản. Ứng dụng này đi kèm với vô số văn bản Tân Ước Hy Lạp, văn bản Cựu Ước tiếng Do Thái và văn bản LXX.

Hầu như tất cả các phiên bản tiếng Anh chính đều được bao gồm trong Kinh điển là KJV, NIV, ESV, NLT, ASV 1901, RSV, NJBm NET và CSB, v.v. Kinh thánh 8 đã có từ vựng và từ điển cho từ vựng tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái.

Các chức năng chính của Bibleworks 8
 • Một ứng dụng tuyệt vời cho các độc giả Kinh Thánh sẽ cho phép bạn chuẩn bị các bài giảng và để thực hiện phân tích hình thái phức tạp.
 • Được coi là không thể thiếu cũng sẽ cho phép bạn viết giấy chủng viện.
 • Có hơn 200 bản dịch Kinh Thánh bằng 40 ngôn ngữ khác nhau và 50 văn bản ngôn ngữ gốc và cơ sở dữ liệu hình thái.
 • Có một giao diện người dùng có cấu hình cao, có bố cục cho phép bạn làm việc theo cách bạn muốn.
 • Giao diện tìm kiếm theo thẻ cho phép bạn theo đuổi một số dòng điều tra cùng một lúc bằng cách giữ cho các tìm kiếm khác nhau được mở cùng một lúc.
 • Đi kèm với vô số văn bản Tân Ước Hy Lạp, văn bản Cựu Ước tiếng Do Thái và văn bản LXX.
 • Tất cả các phiên bản tiếng Anh chính được bao gồm trong Kinh điển là KJV, NIV, ESV, NLT, ASV 1901, RSV, NJBm NET và CSB, v.v.
 • Có từ vựng và từ điển cho từ vựng Hy Lạp và tiếng Do Thái.
Link trang chủ:Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of Vn-Z.vn
thank
 


Top