Desktop & Văn phòng - Batch Files Printing v5.1.1.26 Full - Ứng dụng hỗ trợ in ấn tài liệu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Desktop & Văn phòng Batch Files Printing v5.1.1.26 Full - Ứng dụng hỗ trợ in ấn tài liệu

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Batch Files Printing là phần mềm in nhiều file cùng một lúc rất nhanh chóng và hiệu quả. Có thể lên lịch in cho các file vào ngày và thời gian nào đó trong tương lai.

test-Batch_Files_Printing-119207.jpg

Hỗ trợ tất cả các file như: DOC, DOCX, XLS, XLSX, ASP, HTML, XML, PPT, PDF, PPTX, RTF, TXT,… và file hình ảnh như: JPG, GIF, PNG, TIFF, ICO, PSD, BMP, EXIF, EML,…

Một số tính năng chính:

- In nhiều tập tin cùng một lúc giúp tiết kiệm thời gian.

- Lên lịch in cho các file vào ngày và thời gian nào đó trong tương lai.

- Theo dõi và in một file nào đó từ thư mục đã chọn.

- Có thể in theo nhóm các file DOC, DOCX, RTF, DOT, DOTX, DOTM, TXT.

- Có thể in các file Excel (XLS, XLSX) và PowerPoint (PPT, PPTX) cùng một lúc.

- In theo nhóm nhiều định dạng hình ảnh như: JPG, JPEG, GIF, ICO, EXIF, EML, PNG, TIFF, BMP,…

Download Batch Files Printing v5.1.1.26 Full - Ứng dụng hỗ trợ in ấn tài liệu

Link trang chủ:Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Z.vn
 
Sửa lần cuối:


Top