Phần mềm khác - BandLab Cakewalk v27.04.0.175 (x64) Full - Tiêu chuẩn cho phòng thu âm hiện đại | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Phần mềm khác BandLab Cakewalk v27.04.0.175 (x64) Full - Tiêu chuẩn cho phòng thu âm hiện đại

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
BandLab Cakewalk là một phần mềm soạn nhạc chuyên nghiệp và chất lượng cao trong nhiều năm, đồng hành cùng các nhà sản xuất và nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới, cho phép bạn tự mình kiểm soát dự án, cũng như các giai điệu tùy chỉnh trong tâm trí. Với phần mềm này, bạn có thể tạo, trộn, ghi âm, phát nhạc và thực hiện nhiều công việc chuyên nghiệp trong phòng thu của mình. Bạn sẽ có thể loại bỏ tất cả các hiệu ứng của phần mềm khác và làm cho nó dễ sử dụng trong phần mềm chuyên nghiệp này.Các tính năng của BandLab Cakewalk:

- Giao diện người dùng đẹp
- Theo dõi chuyên môn
- Dụng cụ trộn chuyên nghiệp
- Chơi các loại nhạc cụ khác nhau
- Khả năng viết nhạc đầy đủ

Những gì được thay đổi trong phiên bản mới?

- Cải thiện hiệu suất phần mềm tổng thể
- Đã sửa lỗi trong phiên bản mới

Download BandLab Cakewalk v27.04.0.175 (x64) Full - Tiêu chuẩn cho phòng thu âm hiện đại

Link trang chủ:Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật phiên bản mới BandLab Cakewalk v27.04.0.175 ngày 25/6/2021!
 


Bài Viết Mới

Top