PM Hệ thống - BackupAssist Desktop v10.5.0 Full - Sao lưu và khôi phục dữ liệu | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Hệ thống BackupAssist Desktop v10.5.0 Full - Sao lưu và khôi phục dữ liệu

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
BackupAssist Desktop là một phần mềm sao lưu toàn diện và mạnh mẽ cho các ổ đĩa vật lý và ảo cho phép bạn giữ an toàn cho hệ thống và dữ liệu của mình. Nó có các tùy chọn nâng cao và linh hoạt để giám sát, đồng bộ hóa, sao lưu và khôi phục dữ liệu của bạn một cách dễ dàng. BackupAssist hỗ trợ sao lưu hệ thống, tệp và cơ sở dữ liệu cho cả vật lý và ảo trong các hoạt động mạng cũng như cục bộ. Nó hỗ trợ sao lưu cục bộ, mạng và đám mây và cho phép người dùng khôi phục và khôi phục mọi thứ một cách an toàn.

test-backupassist.png


test-backupassist-1.png


BackupAssist Desktop hỗ trợ tất cả các loại tệp, bạn có thể tạo bản sao lưu cho tất cả các tệp, thư mục, phân vùng và toàn bộ ổ đĩa quan trọng của mình, cũng như giám sát, khôi phục và khôi phục các mục. Có một số loại công việc sao lưu có hỗ trợ lịch biểu, bao gồm hình ảnh ổ đĩa, sao chép dữ liệu, nén ZIP, sao lưu SQL. Hơn nữa, chương trình cũng cung cấp một công cụ tuyệt vời để tạo phương tiện có thể khởi động, thực hiện phục hồi hệ thống và hơn thế nữa.

Các tính năng chính của BackupAssist Desktop
  • Hỗ trợ quản trị và giám sát từ xa
  • Quản lý và giám sát nhiều tập tin một cách dễ dàng
  • Sao lưu mạng và internet bằng cách sử dụng Rsync hoặc FTP
  • Tự động sao lưu cho hệ thống, dữ liệu và ứng dụng
  • Khôi phục và khôi phục dữ liệu của bạn từ bản sao lưu của bạn
  • Sao lưu tập tin, thư mục, phân vùng và ổ đĩa
  • Hỗ trợ cho hệ thống / ổ đĩa ảo và vật lý
  • Sao lưu gia tăng và khắc phục thảm họa
  • Ransomware thay đổi, phát hiện và bảo vệ
  • Và nhiều hơn nữa.
Download BackupAssist Desktop v10.5.0 Full - Sao lưu và khôi phục dữ liệu

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

Mã Hex tải phần mềm:Hoặc:Để hiển thị link tải qua đoạn mã Hex bên trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở topic bên dưới:


Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 


Top