Aurora HDR 2019 v1.0.0.2550 Full - Chỉnh sửa ảnh HDR chuyên nghiệp | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Aurora HDR 2019 v1.0.0.2550 Full - Chỉnh sửa ảnh HDR chuyên nghiệp

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Aurora HDR với tính năng tiên tiến ngay lập tức hợp nhất hình ảnh được đặt thành HDR hoàn toàn cân bằng. Chi tiết hình ảnh sắc nét hơn, rõ ràng hơn. Công cụ mới HDR Smart Structure cung cấp cho bạn số lượng chi tiết và cấu trúc chính xác trong một hình ảnh sẽ làm cho hình ảnh HDR hoàn hảo hơn.Các tính năng
 • Công nghệ tone-mapping nâng cao
 • Công cụ xử lý ảnh tiên tiến
 • Trình tăng cường HDR tuyệt vời
 • Hỗ trợ hình ảnh RAW gốc
 • Plug-in cho Adobe Photoshop, Lightroom
 • Hỗ trợ plugin Photolemur 3.0
 • Xử lý hình ảnh hàng loạt
 • Xem hình ảnh trước và sau chỉnh sửa
 • Cài đặt trước chất lượng cao cho tất cả các kiểu HDR
 • Hỗ trợ Touch Bar (Mac)
 • Công cụ chỉnh sửa ống kính thông minh
 • Bộ lọc Dodge & Burn
 • Bảng điều khiển HSL
 • Bảng điều chỉnh màu
 • Chia sẻ mạng xã hội (FB, 500px, Twitter…)
 • Dễ dàng xử lý các cảnh phức tạp
 • Hỗ trợ: Imagenomic Portraiture, Nik Collection
Download Aurora HDR 2019 v1.0.0.2550 Full - Chỉnh sửa ảnh HDR chuyên nghiệp

Link trang chủ:


Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.Hoặc:
Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
cám ơn bác
 

kanetb

Gà con
Aurora HDR với tính năng tiên tiến ngay lập tức hợp nhất hình ảnh được đặt thành HDR hoàn toàn cân bằng. Chi tiết hình ảnh sắc nét hơn, rõ ràng hơn. Công cụ mới HDR Smart Structure cung cấp cho bạn số lượng chi tiết và cấu trúc chính xác trong một hình ảnh sẽ làm cho hình ảnh HDR hoàn hảo hơn.Các tính năng
 • Công nghệ tone-mapping nâng cao
 • Công cụ xử lý ảnh tiên tiến
 • Trình tăng cường HDR tuyệt vời
 • Hỗ trợ hình ảnh RAW gốc
 • Plug-in cho Adobe Photoshop, Lightroom
 • Hỗ trợ plugin Photolemur 3.0
 • Xử lý hình ảnh hàng loạt
 • Xem hình ảnh trước và sau chỉnh sửa
 • Cài đặt trước chất lượng cao cho tất cả các kiểu HDR
 • Hỗ trợ Touch Bar (Mac)
 • Công cụ chỉnh sửa ống kính thông minh
 • Bộ lọc Dodge & Burn
 • Bảng điều khiển HSL
 • Bảng điều chỉnh màu
 • Chia sẻ mạng xã hội (FB, 500px, Twitter…)
 • Dễ dàng xử lý các cảnh phức tạp
 • Hỗ trợ: Imagenomic Portraiture, Nik Collection
Download Aurora HDR 2019 v1.0.0.2550 Full - Chỉnh sửa ảnh HDR chuyên nghiệp

Link trang chủ:Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

*** Hidden text: cannot be quoted. ***


Hoặc:

*** Hidden text: cannot be quoted. ***Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org

hay
 


Top