Adobe Photoshop Lightroom Classic 2024 Full - Xử lý ảnh toàn diện | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Adobe Photoshop Lightroom Classic 2024 Full - Xử lý ảnh toàn diện

LivelCarla

Rìu Chiến Vàng
VIP User
Adobe Photoshop Lightroom Classic 2024

images

Đáp ứng ứng dụng được tối ưu hóa cho máy tính để bàn.

Lightroom Classic cung cấp cho bạn tất cả các công cụ chỉnh sửa trên màn hình mà bạn cần để khai thác tối đa ảnh của mình. Tăng cường màu sắc, làm cho ảnh chụp nhanh trông mờ nhạt sáng hơn, loại bỏ các đối tượng gây mất tập trung và làm thẳng các ảnh chụp nhanh bị lệch. Dễ dàng sắp xếp tất cả ảnh của bạn trên màn hình và chia sẻ chúng theo nhiều cách.

Hiệu suất vượt trội.

Với những cải tiến về hiệu suất, Lightroom Classic cho phép bạn nhập ảnh, tạo bản xem trước và chuyển từ Thư viện sang Phát triển trong thời gian kỷ lục.

Cài đặt chính xác hơn.

Sử dụng công cụ Range Mask để dễ dàng chọn các vùng của đối tượng bạn muốn chỉnh sửa dựa trên màu sắc, độ sáng hoặc độ sâu.

Ảnh toàn cảnh dễ dàng.

Tạo ảnh toàn cảnh HDR giờ đây nhanh hơn vì bạn có thể kết hợp nhiều độ phơi sáng khác nhau thành nhiều ảnh HDR và sau đó hợp nhất chúng thành một ảnh toàn cảnh - tất cả chỉ trong một bước.

images

Adobe Photoshop Lightroom Classic 2024 v13.2.0

 
Sửa lần cuối:

theotoi

Gà con
Adobe Photoshop Lightroom Classic CC 2020

images

Đáp ứng ứng dụng được tối ưu hóa cho máy tính để bàn.

Lightroom Classic cung cấp cho bạn tất cả các công cụ chỉnh sửa trên màn hình mà bạn cần để khai thác tối đa ảnh của mình. Tăng cường màu sắc, làm cho ảnh chụp nhanh trông mờ nhạt sáng hơn, loại bỏ các đối tượng gây mất tập trung và làm thẳng các ảnh chụp nhanh bị lệch. Dễ dàng sắp xếp tất cả ảnh của bạn trên màn hình và chia sẻ chúng theo nhiều cách.

Hiệu suất vượt trội.

Với những cải tiến về hiệu suất, Lightroom Classic cho phép bạn nhập ảnh, tạo bản xem trước và chuyển từ Thư viện sang Phát triển trong thời gian kỷ lục.

Cài đặt chính xác hơn.

Sử dụng công cụ Range Mask để dễ dàng chọn các vùng của đối tượng bạn muốn chỉnh sửa dựa trên màu sắc, độ sáng hoặc độ sâu.

Ảnh toàn cảnh dễ dàng.

Tạo ảnh toàn cảnh HDR giờ đây nhanh hơn vì bạn có thể kết hợp nhiều độ phơi sáng khác nhau thành nhiều ảnh HDR và sau đó hợp nhất chúng thành một ảnh toàn cảnh - tất cả chỉ trong một bước.

images

Adobe Lightroom Classic 2020 v9.2.1
*** Hidden text: cannot be quoted. ***
tks
 


Top