PM Hệ thống - Acronis 2k10 UltraPack v7.30.1 Full - Đĩa khởi động | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

PM Hệ thống Acronis 2k10 UltraPack v7.30.1 Full - Đĩa khởi động

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Acronis 2k10 UltraPack : Đĩa khởi động dựa trên các bộ tải BOOTMGR (Windows 8.1.1), Isolinux / Syslinux v.4.06 và Grub4Dos v.0.4.6a. Đĩa bao gồm một số lượng lớn các sản phẩm Acronis, Paragon, v.v., với khả năng khởi động từ đĩa CD, USB Flash Drive, USB-HDD và ổ cứng thông thường. Mục đích chính là chuẩn bị ổ cứng để cài đặt hệ điều hành, tạo / triển khai hình ảnh hệ thống, khôi phục / sao chép dữ liệu. Đĩa này là một tập hợp các phiên bản DOS và Linux của các sản phẩm của tổ hợp Multiboot 2k10, được điều chỉnh theo kích thước của đĩa CD.

test-acronis-2k10.jpg

Danh sách chương trình Acronis 2k10 UltraPack bao gồm:
 • Trình điều khiển USB PLOP v.5.0.11
 • Phiên bản Linux Acronis DDS v.10.2169
 • Phiên bản Linux Acronis DDH v.12.0.3270
 • Phiên bản Linux Acronis TIES v.9.7 .8398
 • Phiên bản Linux của Acronis TI Premium 2014 v.17.0.6673
 • Phiên bản Linux của Acronis B & R Advanced v.11.5.39029
 • Phiên bản Linux của Acronis Align Tool cho WD / Hitachi v.2.0 .154 (eng)
 • Phiên bản Linux của Paragon HDM 12 v.10.1.21.471
 • Phiên bản Linux của Paragon HDM 15 v.10.1.25.813
 • Phiên bản Linux của MiniTool Partition Wizard Phiên bản miễn phí v.9.0 (eng)
 • Phiên bản Linux của TeraByte Image cho Linux v.3.17 (eng)
 • Phiên bản DOS của Acronis DDS v.10.2169
 • Phiên bản DOS của Acronis TIES v.9.7.8398
 • Phiên bản DOS của Paragon HDM 15 v.10.1.25.813
 • Phiên bản DOS của Hiren's Boot CD 15.2
 • Một bộ sưu tập lớn các tiện ích DOS khác nhau.
Download Acronis 2k10 UltraPack v7.30.1 Full - Đĩa khởi động

Link trang chủ:
Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cập nhật phiên bản mới Acronis 2k10 UltraPack v7.30.1 Full ngày 10/02/2021!
 


Top