3Planesoft (All-in-one) 121 in 1 Full - Bộ 121 phần mềm screensaver tuyệt đẹp từ 3Planesoft | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

3Planesoft (All-in-one) 121 in 1 Full - Bộ 121 phần mềm screensaver tuyệt đẹp từ 3Planesoft

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Cung cấp cho bạn những phần mềm screensaver tuyệt đẹp.

test-3planesoft.jpg

Với bộ công cụ 3D Screensaver của 3planesoft, giờ đây, trình bảo vệ màn hình không đơn thuần là screensaver nữa, mà đã trở thành 1 nghệ thuật.

• So với các phần mềm cùng loại thì 3planesoft screensaver có rất nhiều ưu điểm vượt trội.
• Một số chương trình screensaver khác cũng rất đẹp, nhưng khi chạy, nó chiếm quá nhiều tài nguyên và khi thoát ra (move hoặc click mouse), nó làm cho màn hình của bạn bị dính đen, giật và mất một lúc lâu mới trở về bình thường.
• Dung lượng nhỏ gọn, hình ảnh đẹp không bị răng cưa, chạy nhẹ nhàng, chiếm ít tài nguyên hệ thống, khi bạn thoát ra khỏi chương trình, thì nó thoát ra nhanh chóng, không gây giật màn hình đối với những máy có cấu hình yếu và thậm chí là cả với những máy không có card đồ họa.

Danh sách 121 phần mềm:

01 ) Alpine Summer 3D Screensaver - v1.0 Build 03
02 ) Alpine Valley 3D Screensaver - v1.0 Build 01
03 ) Ancient Castle 3D Screensaver - v1.2 Build 16
04 ) Animal World 3D Screensaver - v1.1 Build 05
05 ) Autumn Forest 3D Screensaver - v1.1 Build 07
06 ) Autumn Walk 3D Screensaver - v1.0 Build 01
07 ) Autumn Wonderland 3D Screensaver - v1.1 Build 08
08 ) Battleship Missouri 3D Screensaver - v1.1 Build 09
09 ) Blooming Sakura 3D Screensaver - v1.1 Build 08
10 ) Caribbean Islands 3D Screensaver - v1.2 Build 11
11 ) Christmas 3D Screensaver - v1.1 Build 19
12 ) Christmas Bells 3D Screensaver - v1.1 Build 09
13 ) Christmas Cottage 3D Screensaver / v1.0 Build 02
14 ) Christmas Evening 3D Screensaver - v1.1 Build 07
15 ) Clock Tower 3D Screensaver - v1.2 build 13
16 ) Coral Clock 3D Screensaver - v1.2 Build 13
17 ) Coral Reef 3D Screensaver - v1.2 Build 11
18 ) Crystal Fireplace 3D Screensaver - v1.1 Build 11
19 ) Cuckoo Clock 3D Screensaver - v1.1 Build 10
20 ) Cyberfish 3D Screensaver - v1.1 Build 09
21 ) Deep Space 3D Screensaver - v1.1 Build 10
22 ) Digital Clock 3D Screensaver - v1.1 build 10
23 ) Discovery 3D Screensaver - v1.2 Build 12
24 ) Dolphins - Pirate Reef 3D Screensaver - v1.0 Build 01
25 ) Dolphins 3D Screensaver - v1.1 Build 09
26 ) Dutch Windmills 3D Screensaver - v1.1 Build 12
27 ) Earth 3D Screensaver - v4.0 Build 13
28 ) Easterl Village 3D Screensaver - v1.0 Build 01
29 ) Fairy Forest 3D Screensaver - v1.1 Build 11
30 ) Fall Cottage 3D Screensaver - v1.0 Build 03
31 ) Fall Village 3D Screensaver - v1.1 Build 04
32 ) Fall Watermill 3D Screensaver - v1.0 Build 03
33 ) Fantasy Moon 3D Screensaver - v1.4 Build 12
34 ) Faraway Planet 3D Screensaver - v1.1 Build 07
35 ) Fireplace 3D Screensaver - v3.1 Build 19
36 ) Fireside Christmas 3D Screensaver - v1.1 Build 27
37 ) Flag 3D Screensaver - v1.1 Build 13
38 ) Fog Horses 3D Screensaver - v1.1 Build 08
39 ) Fog Lake Screensaver - v1.2 Build 06
40 ) Forest Walk 3D Screensaver - v1.0 Build 03
41 ) Futuristic City 3D Screensaver - v1.2 Build 12
42 ) Galleon 3D Screensaver - v1.4 build 12
43 ) Grand Canyon 3D Screensaver - v1.1 Build 09
44 ) Grassland 3D Screensaver - v1.1 build 07
45 ) Great Pyramids 3D Screensaver - v1.2 Build 11
46 ) Halloween 3D Screensaver - v1.2 Build 15
47 ) Halloween Evening 3D Screensaver - v1.0 Build 02
48 ) Halloween Village 3D Screensaver - v1.0 Build 01
49 ) Halloween Walk 3D Screensaver - v1.0 Build 02
50 ) Haunted House 3D Screensaver - v2.1 build 13
51 ) Human World 3D Screensaver - v1.0 build 01
52 ) Ice Clock 3D Screensaver - v2.1 Build 12
53 ) Japanese Garden 3D Screensaver - v1.0 Build 06
54 ) Koi Fish 3D Screensaver - v2.1 Build 12
55 ) Koi Pond - Garden 3D Screensaver - v1.0 Build 03
56 ) Koi Pond - Sakura 3D Screensaver - v1.0 Build 03
57 ) Koi Pond - Treasures 3D Screensaver - v1.0 Build 03
58 ) Koi Pond - Waterfall 3D Screensaver - v1.0 Build 03
59 ) Lagoon 3D Screensaver - v1.1 Build 13
60 ) Lake Tree 3D Screensaver - v1.1 Build 07
61 ) Lantern 3D Screensaver - v1.1 Build 12
62 ) Lighthouse Point 3D Screensaver - v1.2 build 10
63 ) Mayan Waterfall 3D Screensaver - v1.1 Build 12
64 ) Mechanical Clock 3D Screensaver - v1.3 Build 17
65 ) Medieval Castle 3D Screensaver - v1.2 Build 13
66 ) Mountain Waterfall 3D Screensaver - v1.1 Build 08
67 ) Nature 3D Screensaver - v1.2 Build 15
68 ) Nautilus 3D Screensaver - v1.3 Build 13
69 ) Night Monuments 3D Screensaver - v1.0 Build 2
70 ) Orbital Sunset 3D Screensaver - v1.1 Build 07
71 ) Plant World 3D Screensaver - v1.0 Build 02
72 ) Sakura Garden 3D Screensaver - v1.0 Build 02
73 ) Sandy Beach 3D Screensaver - v1.1 Build 12
74 ) Santa's Castle 3D Screensaver - v1.1 Build 05
75 ) Santa Claus 3D Screensaver - v1.2 Build 09
76 ) Sharks 3D Screensaver - v1.1 build 08
77 ) Sharks - Great White 3D Screensaver - v1.1 Build 08
78 ) Skeleton Clock 3D Screensaver - v1.1 Build 13
79 ) Sky Citadel 3D Screensaver - v1.1 Build 09
80 ) Snow Village 3D Screensaver - v2.0 build 16
81 ) Spirit of Fire 3D Screensaver - v2.5 Build 12
82 ) Spring Village 3D Screensaver - v1.0 build 02
83 ) Spring Walk 3D Screensaver - v1.0 build 01
84 ) Springtime 3D Screensaver - v1.1 build 08
85 ) Stargaze 3D Screensaver - v1.1 Build 12
86 ) Starry Night 3D Screensaver - v1.1 Build 08
87 ) Steam Clock 3D Screensaver - v1.1 build 09
88 ) Stock Car Racing 3D Screensaver - v1.1 Build 07
89 ) Stonehenge 3D Screensaver - v1.1 Build 08
90 ) Summer Cottage 3D Screensaver - v1.1 Build 01
91 ) Summer Forest 3D Screensaver - v1.1 Build 08
92 ) Summer Watermill 3D Screensaver - v1.0 Build 01
93 ) Summer Wonderland 3D Screensaver - v1.0 Build 01
94 ) Sun Village 3D Screensaver - v2.0 Build 12
95 ) Sunny Monuments 3D Screensaver - v1.0 Build 02
96 ) Sunny Patio 3D Screensaver - v1.2 build 09
97 ) Sweethearts 3D Screensaver - v1.2 Build 10
98 ) Thanksgiving Day 3D Screensaver - v1.1 build 07
99 ) The Lost Watch 3D Screensaver - v2.1 build 17
100 ) The Lost Watch II 3D Screensaver - v1.1 Build 11
101 ) The One Ring 3D Screensaver - v1.1 Build 11
102 ) Tiger Sharks 3D Screensaver - v1.1 Build 08
103 ) Titanic Memories 3D Screensaver - v1.2 Build 11
104 ) Tropical Fish 3D Screensaver - v1.3 Build 14
105 ) Tyrannosaurus Rex 3D Screensaver - v1.1 build 11
106 ) Valentine 3D Screensaver - v1.1 Build 10
107 ) Valentine Musicbox 3D Screensaver - v1.1 Build 08
108 ) Valentine Village 3D Screensaver - v1.0 build 02
109 ) Venice Carnival 3D Screensaver - v1.1 Build 09
110 ) Vintage Aircraft 3D Screensaver - v1.2 Build 13
111 ) Voyage of Columbus 3D Screensaver - v1.1 Build 10
112 ) Water Clock 3D Screensaver - v1.2 Build 10
113 ) Watermill 3D Screensaver - v2.1 Build 13
114 ) Western Railway 3D Screensaver - v2.1 Build 11
115 ) White Christmas 3D Screensaver - v1.1 Build 10
116 ) Wildflowers 3D Screensaver - v1.2 Build 08
117 ) Winter Cottage 3D Screensaver - v1.0 Build 07
118 ) Winter Garden 3D Screensaver - v1.0 Build 02
119 ) Winter Walk 3D Screensaver - v1.0 Build 03
120 ) Winter Wonderland 3D Screensaver - v1.2 Build 10
121 ) Zodiac Clock 3D Screensaver - v1.1 Build 08


Download 3Planesoft (All-in-one) 121 in 1 Full - Bộ 121 phần mềm screensaver tuyệt đẹp từ 3Planesoft

Link trang chủ (download các phần mềm tương ứng trực tiếp từ trang chủ bên dưới):


For more , contact me

Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc![/B]

This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

phj4nhpr09xx

† God bless Country Music & Country Gospel Music ♫
Thành viên BQT
Link đã chết bác chủ ơi!!!

Đã fix lại link mới, đồng thời cập nhật thêm 2 phần mềm nữa, nâng tổng số phần mềm từ 113 lên 115 :)
Cảm ơn bạn đã thông báo link die và chúc bạn vui vẻ!
 

tra9ichuoi

Gà con
Thanks bạn đã chia sẻ>
 

LVH12

Búa Đá
Cung cấp cho bạn những phần mềm screensaver tuyệt đẹp.


Với bộ công cụ 3D Screensaver của 3planesoft, giờ đây, trình bảo vệ màn hình không đơn thuần là screensaver nữa, mà đã trở thành 1 nghệ thuật.

• So với các phần mềm cùng loại thì 3planesoft screensaver có rất nhiều ưu điểm vượt trội.
• Một số chương trình screensaver khác cũng rất đẹp, nhưng khi chạy, nó chiếm quá nhiều tài nguyên và khi thoát ra (move hoặc click mouse), nó làm cho màn hình của bạn bị dính đen, giật và mất một lúc lâu mới trở về bình thường.
• Dung lượng nhỏ gọn, hình ảnh đẹp không bị răng cưa, chạy nhẹ nhàng, chiếm ít tài nguyên hệ thống, khi bạn thoát ra khỏi chương trình, thì nó thoát ra nhanh chóng, không gây giật màn hình đối với những máy có cấu hình yếu và thậm chí là cả với những máy không có card đồ họa.

Danh sách 115 phần mềm:

01 ) Alpine Summer 3D Screensaver - v1.0 Build 03
02 ) Alpine Valley 3D Screensaver - v1.0 Build 01
03 ) Ancient Castle 3D Screensaver - v1.2 Build 16
04 ) Animal World 3D Screensaver - v1.1 Build 05
05 ) Autumn Forest 3D Screensaver - v1.1 Build 07
06 ) Autumn Walk 3D Screensaver - v1.0 Build 01
07 ) Autumn Wonderland 3D Screensaver - v1.1 Build 08
08 ) Battleship Missouri 3D Screensaver - v1.1 Build 09
09 ) Blooming Sakura 3D Screensaver - v1.1 Build 08
10 ) Caribbean Islands 3D Screensaver - v1.2 Build 11
11 ) Christmas 3D Screensaver - v1.1 Build 19
12 ) Christmas Bells 3D Screensaver - v1.1 Build 09
13 ) Christmas Evening 3D Screensaver - v1.1 Build 07
14 ) Clock Tower 3D Screensaver - v1.2 build 12
15 ) Coral Clock 3D Screensaver - v1.2 Build 13
16 ) Coral Reef 3D Screensaver - v1.2 Build 11
17 ) Crystal Fireplace 3D Screensaver - v1.1 Build 11
18 ) Cuckoo Clock 3D Screensaver - v1.1 Build 10
19 ) Cyberfish 3D Screensaver - v1.1 Build 09
20 ) Deep Space 3D Screensaver - v1.1 Build 10
21 ) Digital Clock 3D Screensaver - v1.1 build 10
22 ) Discovery 3D Screensaver - v1.2 Build 12
23 ) Dolphins 3D Screensaver - v1.1 Build 09
24 ) Dutch Windmills 3D Screensaver - v1.1 Build 12
25 ) Earth 3D Screensaver - v4.0 Build 13
26 ) Fairy Forest 3D Screensaver - v1.1 Build 11
27 ) Fall Cottage 3D Screensaver - v1.0 Build 03
28 ) Fall Village 3D Screensaver - v1.1 Build 04
29 ) Fantasy Moon 3D Screensaver - v1.4 Build 12
30 ) Faraway Planet 3D Screensaver - v1.1 Build 07
31 ) Fireplace 3D Screensaver - v3.1 Build 19
32 ) Fireside Christmas 3D Screensaver - v1.1 Build 26
33 ) Flag 3D Screensaver - v1.1 Build 13
34 ) Fog Horses 3D Screensaver - v1.1 Build 08
35 ) Fog Lake Screensaver - v1.2 Build 06
36 ) Forest Walk 3D Screensaver - v1.0 Build 03
37 ) Futuristic City 3D Screensaver - v1.2 Build 12
38 ) Galleon 3D Screensaver - v1.4 build 12
39 ) Grand Canyon 3D Screensaver - v1.1 Build 09
40 ) Grassland 3D Screensaver - v1.1 build 07
41 ) Great Pyramids 3D Screensaver - v1.2 Build 11
42 ) Halloween 3D Screensaver - v1.2 Build 15
43 ) Halloween Evening 3D Screensaver - v1.0 Build 02
44 ) Halloween Village 3D Screensaver - v1.0 Build 01
45 ) Halloween Walk 3D Screensaver - v1.0 Build 02
46 ) Haunted House 3D Screensaver - v2.1 build 13
47 ) Human World 3D Screensaver - v1.0 build 01
48 ) Ice Clock 3D Screensaver - v2.1 Build 12
49 ) Japanese Garden 3D Screensaver - v1.0 Build 06
50 ) Koi Fish 3D Screensaver - v2.1 Build 12
51 ) Koi Pond - Garden 3D Screensaver - v1.0 Build 03
52 ) Koi Pond - Sakura 3D Screensaver - v1.0 Build 03
53 ) Koi Pond - Treasures 3D Screensaver - v1.0 Build 03
54 ) Koi Pond - Waterfall 3D Screensaver - v1.0 Build 03
55 ) Lagoon 3D Screensaver - v1.1 Build 13
56 ) Lake Tree 3D Screensaver - v1.1 Build 07
57 ) Lantern 3D Screensaver - v1.1 Build 12
58 ) Lighthouse Point 3D Screensaver - v1.2 build 10
59 ) Mayan Waterfall 3D Screensaver - v1.1 Build 12
60 ) Mechanical Clock 3D Screensaver - v1.3 Build 17
61 ) Medieval Castle 3D Screensaver - v1.2 Build 13
62 ) Mountain Waterfall 3D Screensaver - v1.1 Build 08
63 ) Nature 3D Screensaver - v1.2 Build 15
64 ) Nautilus 3D Screensaver - v1.3 Build 13
65 ) Night Monuments 3D Screensaver - v1.0 Build 01
66 ) Orbital Sunset 3D Screensaver - v1.1 Build 07
67 ) Plant World 3D Screensaver - v1.0 Build 02
68 ) Sakura Garden 3D Screensaver - v1.0 Build 02
69 ) Sandy Beach 3D Screensaver - v1.1 Build 12
70 ) Santa's Castle 3D Screensaver - v1.1 Build 05
71 ) Santa Claus 3D Screensaver - v1.2 Build 09
72 ) Sharks - Great White 3D Screensaver - v1.1 Build 08
73 ) Sharks 3D Screensaver - v1.1 build 08
74 ) Skeleton Clock 3D Screensaver - v1.1 Build 13
75 ) Sky Citadel 3D Screensaver - v1.1 Build 09
76 ) Snow Village 3D Screensaver - v2.0 build 16
77 ) Spirit of Fire 3D Screensaver - v2.5 Build 12
78 ) Spring Village 3D Screensaver - v1.0 build 02
79 ) Spring Walk 3D Screensaver - v1.0 build 01
80 ) Springtime 3D Screensaver - v1.1 build 08
81 ) Stargaze 3D Screensaver - v1.1 Build 12
82 ) Starry Night 3D Screensaver - v1.1 Build 08
83 ) Steam Clock 3D Screensaver - v1.1 build 09
84 ) Stock Car Racing 3D Screensaver - v1.1 Build 07
85 ) Stonehenge 3D Screensaver - v1.1 Build 08
86 ) Summer Cottage 3D Screensaver - v1.1 Build 01
87 ) Summer Forest 3D Screensaver - v1.1 Build 08
88 ) Summer Wonderland 3D Screensaver - v1.0 Build 01
89 ) Sun Village 3D Screensaver - v2.0 Build 12
90 ) Sunny Monuments 3D Screensaver - v1.0 Build 01
91 ) Sunny Patio 3D Screensaver - v1.2 build 09
92 ) Sweethearts 3D Screensaver - v1.2 Build 10
93 ) Thanksgiving Day 3D Screensaver - v1.1 build 07
94 ) The Lost Watch 3D Screensaver - v2.1 build 17
95 ) The Lost Watch II 3D Screensaver - v1.1 Build 11
96 ) The One Ring 3D Screensaver - v1.1 Build 11
97 ) Tiger Sharks 3D Screensaver - v1.1 Build 08
98 ) Titanic Memories 3D Screensaver - v1.2 Build 11
99 ) Tropical Fish 3D Screensaver - v1.3 Build 14
100 ) Tyrannosaurus Rex 3D Screensaver - v1.1 build 11
101 ) Valentine 3D Screensaver - v1.1 Build 10
102 ) Valentine Musicbox 3D Screensaver - v1.1 Build 08
103 ) Valentine Village 3D Screensaver - v1.0 build 02
104 ) Venice Carnival 3D Screensaver - v1.1 Build 09
105 ) Vintage Aircraft 3D Screensaver - v1.2 Build 13
106 ) Voyage of Columbus 3D Screensaver - v1.1 Build 10
107 ) Water Clock 3D Screensaver - v1.2 Build 10
108 ) Watermill 3D Screensaver - v2.1 Build 13
109 ) Western Railway 3D Screensaver - v2.1 Build 11
110 ) White Christmas 3D Screensaver - v1.1 Build 10
111 ) Wildflowers 3D Screensaver - v1.2 Build 08
112 ) Winter Cottage 3D Screensaver - v1.0 Build 07
113 ) Winter Walk 3D Screensaver - v1.0 Build 03
114 ) Winter Wonderland 3D Screensaver - v1.2 Build 10
115 ) Zodiac Clock 3D Screensaver - v1.1 Build 08


Download 3Planesoft (All-in-one) 113 in 1 Full - Bộ 113 phần mềm screensaver tuyệt đẹp từ 3Planesoft

Link trang chủ (download các phần mềm tương ứng trực tiếp từ trang chủ bên dưới):Chúng tôi không chia sẻ link phần mềm bản quyền trực tiếp tại diễn đàn, có thể mua sản phẩm trực tiếp, nếu bạn không đủ kinh phí chúng tôi đề xuất bạn có thể chuyển hướng tải về sản phẩm tại đây.

No quote

Để hiển thị link tải qua đoạn mã Hex bên trên, các bạn làm theo hướng dẫn ở topic bên dưới:Nếu link die phiền các bạn thông báo trực tiếp cho mình TẠI TOPIC này để fix lại nhanh nhất.

Đã test phần mềm trên máy cá nhân, ảnh ở trong bài viết.

Cảm ơn và chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc!


This software was tested by @phj4nhpr09xx of VN-Zoom.org
Link die rồi bạn ơi
 


Top