PM Việt hóa & Portable - ZookaWare Pro 5.2.0.25 - Ứng dụng dọn dẹp rác, và gỡ bỏ spyware | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

PM Việt hóa & Portable ZookaWare Pro 5.2.0.25 - Ứng dụng dọn dẹp rác, và gỡ bỏ spyware

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
aDjXVTi.jpg


ZookaWare Pro – sẽ loại Bỏ phần spyware , không mong muốn đăng ký tên, cookie theo dõi và nhiều hơn nữa để làm cho máy tính và duyệt nhanh hơn, an toàn và lỗi!

Tính năng
• Tự Cập Nhật, Quét & Dọn Rác
• Ngày Mỹ, Dựa Trên Sự Hỗ Trợ
• Ngày Gián Điệp Cập Nhật
• Gián Điệp Máy Quét
• Tin
• Tốc độ Của MÁY tính
• Miễn Phí Không Gian Đĩa
• Sửa Chữa Các Vấn Đề Internet
• Giải quyết Lỗi từ xa.
• Bảo Vệ Sự Riêng Tư
• Dừng Quảng Cáo Từ Phần Mềm Quảng Cáo
• Nhanh Hơn Internet
• Loại Bỏ Chương Trình

Title Release: ZookaWare.Pro.5.2.0.25
Home Page : https://zookaware.com/
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


View hidden content is available for registered users!


 
Sửa lần cuối:

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
ZookaWare Pro 5.2.0.19 - cập nhật thêm phiên bản mới nhất
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
ZookaWare Pro 5.2.0.20 - Cập nhật thêm version mới nhất
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
ZookaWare Pro 5.2.0.21 - Cập nhật thêm version mới nhất
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
ZookaWare Pro 5.2.0.22 - Cập nhật thêm version mới nhất
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
ZookaWare Pro 5.2.0.25 - Cập nhật thêm version mới nhất
 


Top