Công cụ Internet - YTD Youtube Downloader 6.15.15 - Download và chuyển đổi định dạng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Công cụ Internet YTD Youtube Downloader 6.15.15 - Download và chuyển đổi định dạng

Yuny Ty

Búa Đá
YTD Youtube Downloader là một ứng dụng tải video từ Youtube về máy tính. Bạn có thể chuyển đổi tùy chọn các định dạng khác nhau mà bạn muốn lưu. Ngoài ra, YTD Youtube Downloader còn có thể phát video trên chính ứng dụng của mình.

1587472174175.png

Tính năng:

 • YTD Youtube Downloader có thể tải những video từ những website như Youtube, Vimeo và Dailymotion về máy tính.
 • Chỉ cần chép URL vào bảng nhập URL trong YTD hoặc kéo/thả URL vào giao diện YTD. Phần mềm có thể xuất toàn bộ video với chất lượng cao hoặc chỉ xuất âm thanh với định dạng MP3.
 • YTD Youtube Downloader hỗ trợ tải video ở độ nét cao mà không bị ảnh hưởng đến chất lượng của chúng.
 • Ngoài ra, YTD Youtube Downloader có hỗ trợ lưu video dưới định dạng để cho phù hợp với thiết bị di động ví dụ như Apple, Android, Amazon, BlackBerry, HTC hoặc Nokia. Khi chuyển đổi video, bạn có thể chọn độ phân giải mà mình mong muốn.
 • YTD Youtube Downloader hỗ trợ phát video trực tiếp trên phần mềm của họ. Bạn có thể xem trước các video trong hàng đợi. YTD Youtube Downloader có thể tải xuống nhiều video trong cùng một lúc mà không gây ảnh hưởng nhiều đến máy tính của bạn.
Link tải YTD Youtube Downloader Pro 6.15.15

Hướng dẫn cài đặt:
 • Giải nén, chạy file steup.exe
 • Tắt tự động cập nhật, thoát ứng dụng
 • Vào thư mục Fix, chạy 2 file YTD.exe và MP.exe (nếu cần)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

cvo123

Gà con
cám ơn bạn
 

bshuychuse

Gà con
YTD Youtube Downloader là một ứng dụng tải video từ Youtube về máy tính. Bạn có thể chuyển đổi tùy chọn các định dạng khác nhau mà bạn muốn lưu. Ngoài ra, YTD Youtube Downloader còn có thể phát video trên chính ứng dụng của mình.


Tính năng:

 • YTD Youtube Downloader có thể tải những video từ những website như Youtube, Vimeo và Dailymotion về máy tính.
 • Chỉ cần chép URL vào bảng nhập URL trong YTD hoặc kéo/thả URL vào giao diện YTD. Phần mềm có thể xuất toàn bộ video với chất lượng cao hoặc chỉ xuất âm thanh với định dạng MP3.
 • YTD Youtube Downloader hỗ trợ tải video ở độ nét cao mà không bị ảnh hưởng đến chất lượng của chúng.
 • Ngoài ra, YTD Youtube Downloader có hỗ trợ lưu video dưới định dạng để cho phù hợp với thiết bị di động ví dụ như Apple, Android, Amazon, BlackBerry, HTC hoặc Nokia. Khi chuyển đổi video, bạn có thể chọn độ phân giải mà mình mong muốn.
 • YTD Youtube Downloader hỗ trợ phát video trực tiếp trên phần mềm của họ. Bạn có thể xem trước các video trong hàng đợi. YTD Youtube Downloader có thể tải xuống nhiều video trong cùng một lúc mà không gây ảnh hưởng nhiều đến máy tính của bạn.
Link tải YTD Youtube Downloader Pro 6.15.15
No quote

Hướng dẫn cài đặt:
 • Giải nén, chạy file steup.exe
 • Tắt tự động cập nhật, thoát ứng dụng
 • Vào thư mục Fix, chạy 2 file YTD.exe và MP.exe (nếu cần)
Cảm ơn
 
YTD Youtube Downloader là một ứng dụng tải video từ Youtube về máy tính. Bạn có thể chuyển đổi tùy chọn các định dạng khác nhau mà bạn muốn lưu. Ngoài ra, YTD Youtube Downloader còn có thể phát video trên chính ứng dụng của mình.


Tính năng:

 • YTD Youtube Downloader có thể tải những video từ những website như Youtube, Vimeo và Dailymotion về máy tính.
 • Chỉ cần chép URL vào bảng nhập URL trong YTD hoặc kéo/thả URL vào giao diện YTD. Phần mềm có thể xuất toàn bộ video với chất lượng cao hoặc chỉ xuất âm thanh với định dạng MP3.
 • YTD Youtube Downloader hỗ trợ tải video ở độ nét cao mà không bị ảnh hưởng đến chất lượng của chúng.
 • Ngoài ra, YTD Youtube Downloader có hỗ trợ lưu video dưới định dạng để cho phù hợp với thiết bị di động ví dụ như Apple, Android, Amazon, BlackBerry, HTC hoặc Nokia. Khi chuyển đổi video, bạn có thể chọn độ phân giải mà mình mong muốn.
 • YTD Youtube Downloader hỗ trợ phát video trực tiếp trên phần mềm của họ. Bạn có thể xem trước các video trong hàng đợi. YTD Youtube Downloader có thể tải xuống nhiều video trong cùng một lúc mà không gây ảnh hưởng nhiều đến máy tính của bạn.
Link tải YTD Youtube Downloader Pro 6.15.15
No quote

Hướng dẫn cài đặt:
 • Giải nén, chạy file steup.exe
 • Tắt tự động cập nhật, thoát ứng dụng
 • Vào thư mục Fix, chạy 2 file YTD.exe và MP.exe (nếu cần)
Cảm ơn bác
 


Top