YOUTUBER VIỆT NAM có bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế mới ? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

YOUTUBER VIỆT NAM có bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế mới ?

hr.trung

Rìu Sắt Đôi
YOUTUBER VIỆT NAM CÓ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI KHÔNG?
Mới đây, Google có thông báo về việc tất cả những người sáng tạo nội dung và kiếm tiền trên Youtube, bất kể đang sống ở đâu trên thế giới, đều cần phải cung cấp thông tin thuế. Vui lòng gửi thông tin thuế cho Google.
Mức đánh thuế từ thu nhập của các Youtuber sẽ dựa vào nhiều yếu tố. Đối với những Youtuber sống bên ngoài nước Mỹ, nếu khai báo thông tin thuế trước ngày 31/5/2021, họ sẽ phải chịu mức thuế 30% cho các doanh thu đến từ người xem tại Mỹ. Trong khi đó, nếu không nộp khai báo thuế, Youtuber sẽ bị đánh thuế 24% đối với doanh thu đến từ người xem ở mọi quốc gia.
Đại diện của Youtube giải thích rằng, Youtube phải điều chỉnh chính sách để phù hợp với quy định của Luật thuế tại Mỹ. Luật thuế của Mỹ có quy định Google bắt buộc phải khấu trừ thuế khi người sáng tạo nội dung không ở Mỹ, nhưng kiếm được thu nhập từ người xem tại Mỹ.
Với chính sách mới này, một câu hỏi được rất nhiềều Youtuber tại Việt Nam quan tâm, liệu thu nhập của họ có bị ảnh hưởng? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần làm rõ một số quy định.
1. Theo pháp luật Việt Nam
---------------------------
Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC về các đối tượng chịu thuế thì các cá nhân có thu nhập từ kinh doanh mà doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở lên phải nộp thuế theo quy định. Theo đó, các cá nhân nhận thu nhập từ tổ chức như Facebook, Google, YouTube... được xếp vào dạng cá nhân kinh doanh chứ không phải là các cá nhân được nhận lương từ các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
Căn cứ tại phụ lục 01 danh mục ngành nghề tính thuế GTGT, thuế TNCN theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với cá nhân kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC, các cá nhân kinh doanh trên các trang mạng xã hội và được nhận tiền từ các mạng nước ngoài chuyển về phải kê khai, nộp thuế theo tỷ lệ 5% thuế giá trị gia tăng, tỷ lệ 2% thuế thu nhập cá nhân;
Như vậy, đối với mỗi cá nhân thuộc trường hợp này sẽ có nghĩa vụ đóng thuế với mức 7% / trên tổng doanh thu (nó đã bao gồm 5% thuế GTGT + 2 % thuế thu nhập cá nhân).
2. Theo quy định tại Mỹ
--------------------------
Như đại diện của Youtube chia sẻ, thì việc khấu trừ trực tiếp 30% thu nhập từ lượt xem tại Mỹ là chính sách thuế của nước này.
3. Có bị xem “đánh thuế 2 lần” không?
-------------------------------
Khi chính sách trên được Google triển khai, các Youtuber Việt Nam sẽ phải đóng thuế như sau:
- Sẽ bị khấu trừ 30% thu nhập với lượt view tại Mỹ.
- Sau khi bị trừ thuế tại Mỹ, tất cả các khoản tiền thu nhập được của Youtuber sẽ bị đánh thuế 7% theo quy định của pháp luật về thuế tại Việt Nam.
Việc này sẽ phát sinh một vấn đề nghe “có vẻ” vô lý. Với khoản thu nhập từ lượt xem tại Mỹ, Youtuber sẽ bị đánh thuế tới 2 lần. Sẽ có ý kiến cho rằng, thu nhập của Youtuber sẽ không bị ảnh hưởng, bởi một khoản thu nhập sẽ không thể bị đánh thuế 2 lần.
Để làm rõ ý kiến trên, chúng ta phải xem lại Hiệp định về chống đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hiệp định này được ký kết và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 24/12/2017.
Cụ thể tại Khoản 3 Điều 1 của Hiệp định có quy định về đối tượng điều chỉnh. Cụ thể các khoản thu nhập không phải đóng thuế 2 lần giữa Việt Nam và Mỹ được xác định như sau:
- Đối với Vệt Nam: Thuế thu nhập cá nhân và Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Mỹ.
Điều này được hiểu rằng, người Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam có thu nhập tại Mỹ khi đã đóng thuế cho Mỹ thì về Việt Nam sẽ không phải đóng thuế cho Việt Nam.
- Đối với Mỹ: Các khoản thuế với các nhà đầu tư và quỹ đầu tư riêng lẻ.
Điều này được hiểu rằng, chỉ có nhà đầu tư, quỹ đầu tư Mỹ khi tiến hành đầu tư vào Việt Nam và có thu nhập, khi đã đóng thuế ở Việt Nam rồi thì sẽ không đóng thuế cho nước Mỹ.
Chiếu theo đối tượng áp dụng trên thì có thể thấy, quyền lợi của Việt Nam có bị giới hạn so với Mỹ. Tuy nhiên theo giải thích thì Việt Nam chấp nhận quy định về giới hạn hưởng lợi hiệp định để hạn chế tối đa các trường hợp đề nghị hưởng lợi hiệp định của các đối tượng với các giao dịch không có bản chất kinh tế, thương mại thực; hoặc trao đổi thông tin về người nộp thuế một cách toàn diện hơn (kể cả thông tin do ngân hàng nắm giữ) để đảm bảo tính minh bạch và lành mạnh trong môi trường thuế….
Như vậy có thể thấy rằng, thu nhập của Youtuber sẽ không bị ảnh hưởng, bởi khoản thu nhập đã thuế đã đóng tại Mỹ, sau khi về Việt Nam sẽ không bị đánh thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Nguồn Tr Nguyên Trạch
 
Thanks for article friend. Very good
 


Top