[Share] File nghiên cứu từ khóa nhiều ngành | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

[Share] File nghiên cứu từ khóa nhiều ngành

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

rs_lyly2009

Moderator
Thành viên BQT
File nghiên cứu từ khóa được xuất ra từ kết quả kiểm tra của KeywordTool.io, cho một số từ bên mảng Đào tạo Tiếng Anh.
Tên từ khóa, số lượt tìm kiếm/tháng (12 tháng và trung bình 01 năm), giá quảng cáo, độ cạnh tranh

Gồm:

  • Học Tiếng Anh: 1033 từ khóa
  • Trung tâm tiếng anh: 638 từ khóa
  • Dạy Tiếng Anh: 605 từ khóa
  • Tài liệu Tiếng Anh: 482 từ khóa
  • Ngữ pháp Tiếng Anh: 669 từ khóa
  • Từ vựng Tiếng Anh: 738 từ khóa
  • Game học Tiếng Anh: 134 từ khóa
  • Tiếng Anh giao tiếp: 603 từ khóa
  • Học Toeic: 413 từ khóa
  • Học IELTS: 497 từ khóa
Link tải: http://bit.ly/tukhoatienganh
Cập nhật: 22/05/2018
 

hshinitrip

Búa Gỗ
Đường link lỗi hết oy Admin ơi, Có thể fix lại Link giúp mình được ko
Cám ơn Ad/
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.


Top