Xoá menu boot ( anhdv) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Xoá menu boot ( anhdv)

guest11

Rìu Chiến Chấm
Cái menu của main này có thể thiết lập ẩn hay hiện ở bios , bạn thử tìm các mục setting ở bios
=============
Cái tiêu đề có gì đó chưa đúng lắm
Có thể máy bạn ấy có 2 ổ cứng. Một ổ trong và một ổ ngoài. Máy boot ổ ngoài nên bị như vây. Nên vào bios đổi thành boot ổ trong.
Tôi đoán như vậy.
 

tamthangia

Rìu Vàng Đôi
Này chả liên quan gì tới anhdv boot , nó là chỉnh trong bios ,setup bios bật fast boot , tắt cái delay logo j đó là dc .
 


Top