Yêu cầu Phần mềm - Xin ứng dụng lưu trữ ảnh tốt nhất - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Yêu cầu Phần mềm Xin ứng dụng lưu trữ ảnh tốt nhất

fri360

Gà con
Cả nhà cho mình hỏi chút, do công việc của mình, mình cần tìm một ứng dụng nào đó, có thể lưu trữ ảnh tốt, dạng kiểu nhật ký như zalo, mỗi bài đều có thể có text và hình ảnh, sau đó, khi upload ảnh nên ứng dụng đó rồi, thì có thể tải hàng hoạt ảnh từ 1 bài nhật ký đó về... Có vẻ hơi khó nhỉ, bạn nào biết ứng dụng tương tự cho mình biết hay với nhé.
 
Top