Yêu cầu Phần mềm - Xin phần mềm xem video? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Yêu cầu Phần mềm Xin phần mềm xem video?

thehungvt94

Gà con
Như tiêu đề em muốn xin các bro một phần mềm xem video với yêu cầu như sau:
- Do là đang học tiếng anh nên em cần phần mềm đọc được file .mp3
- Tạo được thời gian nghỉ khi phát 2 file mp3 liền nhau. Vd: Phát file mp3 thứ nhất, nghỉ 5s sau đó phát file mp3 thứ 2 chứ không phát liên tù tì và tương tự như các file mp3 sau.
Mấy nay không tìm được phần mềm này em toàn phải tự add âm câm và cuối các file .mp3 mà phải add cả hơn ngàn file rất vất vả.
Mong có cao nhân chỉ giáo. Em xin cám ơn nhìu!
 

levubaominh

Rìu Vàng
Bạn thử tìm phần mềm này và cách sử dụng xem sao nha "mp3 splitter & joiner pro "

tạo 1 file mp3 âm câm 5s, rồi còn lại chỉ việc joiner lại thôi

FIle âm câm 5s tên file câm 5s

file mp3 1 => file âm câm => file mp3 2 => file âm câm =>........
 

Teplice

Offline
Thành viên BQT
Bạn thử tìm phần mềm này và cách sử dụng xem sao nha "mp3 splitter & joiner pro "

tạo 1 file mp3 âm câm 5s, rồi còn lại chỉ việc joiner lại thôi

FIle âm câm 5s tên file câm 5s

file mp3 1 => file âm câm => file mp3 2 => file âm câm =>........
Mấy nay không tìm được phần mềm này em toàn phải tự add âm câm và cuối các file .mp3 mà phải add cả hơn ngàn file rất vất vả.
 

@sec0

Rìu Chiến Vàng Chấm
Cái nhu cầu sao nghe như bị hụt hơi
Khi học thì phải chăm chăm vào nó .
Tại sao ko dùng 1 lúc nhiều loại player , mỗi loại cho 1 file {after_boom}
Cần nghe file nào thì player trình đó , ko cần thì tạm dừng
 

thehungvt94

Gà con
Bạn thử tìm phần mềm này và cách sử dụng xem sao nha "mp3 splitter & joiner pro "

tạo 1 file mp3 âm câm 5s, rồi còn lại chỉ việc joiner lại thôi

FIle âm câm 5s tên file câm 5s

file mp3 1 => file âm câm => file mp3 2 => file âm câm =>........
Như bạn nói thì không được đâu vì mình cho các file mp3 nó chạy ngẫu nhiên để nghe nên làm như bạn nói là theo thứ tự mất rồi
Khó quá nhỉ.
Hay là bạn gom các file đó lại 1 folder.
Xin 1 code phát mp3 chạy trên nền web xem sao.
Lót vỏ mít ngồi hóng.
ý của bác cũng hay không kiếm ra phần mềm chắc chỉ còn con đường đó thôi
 

thehungvt94

Gà con
Cái nhu cầu sao nghe như bị hụt hơi
Khi học thì phải chăm chăm vào nó .
Tại sao ko dùng 1 lúc nhiều loại player , mỗi loại cho 1 file {after_boom}
Cần nghe file nào thì player trình đó , ko cần thì tạm dừng
phương pháp này ko khả thi bác ơi em nghe nhìu file mp3 ngắn mà
 


Top