Yêu cầu Phần mềm - Xin File thuốc phầm mềm ZOOM Meeting | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Yêu cầu Phần mềm Xin File thuốc phầm mềm ZOOM Meeting

doanhvv

Rìu Bạc Đôi
Thằng zoom này miễn phí mà bạn, nó giới hạn 40' nếu host không đóng phí, phần mềm này cũng không Cr@ck được bạn ơi, nó check online mà
 

Administrator

Administrator
phần mềm này cần email edu sẽ bỏ qua được giới hạn
Còn việc Cr@ck hay thuốc đều tiểm ẩn nguy cơ bảo mật. Chính bản thân phần mềm này cũng đang vướng mắc nhiều vấn đề về bảo mật dữ liệu người dùng
 

hickle123

Búa Đá
phần mềm này cần email edu sẽ bỏ qua được giới hạn
Còn việc Cr@ck hay thuốc đều tiểm ẩn nguy cơ bảo mật. Chính bản thân phần mềm này cũng đang vướng mắc nhiều vấn đề về bảo mật dữ liệu người dùng
Em sử dụng mail đuôi edu do trường cấp vẫn bị giới hạn 40', chỉ có đóng $ thì mới hết Admin ơi
 

Le Duc 287

Rìu Vàng
phần mềm này cần email edu sẽ bỏ qua được giới hạn
Còn việc Cr@ck hay thuốc đều tiểm ẩn nguy cơ bảo mật. Chính bản thân phần mềm này cũng đang vướng mắc nhiều vấn đề về bảo mật dữ liệu người dùng
Để mình dùng thử e mail edu xem sao. Chứ cứ học 40 phút lại out ra nhiều lúc không vào lại được.
 

Biglion

Búa Gỗ Đôi
Để mình dùng thử e mail edu xem sao. Chứ cứ học 40 phút lại out ra nhiều lúc không vào lại được.
Chỉ có Host (GV hay người tạo buổi họp) mới sợ bị giới hạn 40' thôi. Còn HS hay người tham dự thì không phải lo đâu bạn à.

Có thể chạy trên PC hay thiết bị di động đều được.
 


Top