Hỏi/ Thắc mắc - Xin app đọc truyện PDF, ảnh cho Ipad gen 9 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Xin app đọc truyện PDF, ảnh cho Ipad gen 9

Ryanbee

Rìu Bạc
Bạn dùng app này xem
 

simsao

Gà con
Dùng Adobe thấy ổn
 
file truyện là file gì pdf, epub hay prc, hay jpg

trên ipad thì nên dùng books. Đủ dùng, nếu không có thể xài bookfusion.
hiện tại có PDF và JPG ạ (e tải trên 4r về). Mong muốn phần mềm đơn giản, ko quảng cáo
 


Top