Hỏi/ Thắc mắc - Điện Thoại iphone 5s bị sọc trắng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Điện Thoại iphone 5s bị sọc trắng

donaltqt89

Búa Đá
thay màn thôi bác
 

Volvo1993

Búa Gỗ Đôi
E thay có 200k năm 2020 thôi bác không biết zin hay lô nhưng đời sâu quá rồi nó cũng dễ die. Mà các bác cho e hỏi chút sao Iphone bắt sóng kém quá hay do điện thoại e bị vậy ạ.
 


Top