Hỏi/ Thắc mắc - Word không cho save as PDF, lỗi "The system cannot find the file specified" | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hỏi/ Thắc mắc Word không cho save as PDF, lỗi "The system cannot find the file specified"

Trong Le

Rìu Bạc
Chắc do bạn đặt tên file hoặc đường dẫn lưu file á?
Có hình ảnh cho rõ nha bạn!
 

nhoan

Gà con
bạn ơi ,ngoài lưu kiểu save as PDF mà còn có cách khác nữa. Đầu tiên, nếu bạn đang dùng văn bản word thì vào file, rồi print ( in ), chọn printer, chọn microsoft print to PDF, nhấn in, lưu vào ổ là xong
 


Top