Thiết kế & Đồ họa - Wondershare Filmora 8 Full (dành cho máy cấu hình khiêm tốn) - Ứng dụng làm video hiệu quả | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thiết kế & Đồ họa Wondershare Filmora 8 Full (dành cho máy cấu hình khiêm tốn) - Ứng dụng làm video hiệu quả

hiennvl12

Rìu Sắt Đôi
Capture.jpg
Wondershare Filmora là phần mềm chỉnh sửa và biên tập Video chuyên nghiệp, dễ sử dụng.
Có thể có nhiều bạn đã biết về phần mềm này nên tớ không cần giới thiệu cho nó nữa.
? OS Windows 7/8/10
{EMO_018}{EMO_018}{EMO_018}

Mục đích tớ đăng bài này để chia sẻ cho các bạn có máy tính cấu hình khiêm tốn. Và chưa thể có điều kiện để sử dụng một phần mềm đầy đủ.
Vì vậy hôm nay tớ đăng lên bài này lên là mục đích này.

Đây là link để các bạn có thể xem mà tải về nhé


Cảm ơn trước Mod trong forum duyệt duyệt bài giúp tớ
 
Sửa lần cuối:


Top