WinZip Driver Updater v.5.43.2.2 Multilingual Repack | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

WinZip Driver Updater v.5.43.2.2 Multilingual Repack

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
1501170300_winzip-driver-updater-box.jpg


WinZip Driver Updater has an extensive database of the latest and most up-to-date drivers for software and hardware devices. Driver updater will scan your system and identify outdated Windows drivers.

Features
When an outdated Windows driver is found you can update the driver with a single click as well as:
 • Update outdated drivers
 • Backup and restore your drivers
 • Driver exclusion list for drivers that are already up to date
 • Scheduled driver scans to ensure your PC is always up-to-date
 • Full compatibility with all of the latest operating systems and devices
 • Developed by a Microsoft® gold certified partner
Keeping track of these updates and ensuring that you have the latest drivers for each component can be tedious and time-consuming. Moreover, accidentally installing the wrong driver can lead to system issues and device failure!

Scan for required driver updates
 • With a single click, WinZip Driver Updater will scan your system, take stock of your existing device drivers, and evaluate which need to be updated based on each manufacturer's latest releases.

Choose which device drivers to download
 • Before performing any updates, WinZip Driver Updater produces a summary of proposed drivers for you to choose from, giving you complete control over the changes made to your system.

Protect against device driver issues
 • WinZip Driver Updater automatically creates a backup of your original Windows driver system in case you need to roll back to previous versions. This protects your system against any unforeseen device driver issues and provides you with peace of mind during each driver update!

Key Features
 • Ensures peak performance of installed hardware
 • Installs genuine drivers from manufacturers
 • Quick and easy to use
 • Automatically scans and installs most recent drivers

wzdu_screen1.png


wzdu_screen2.png


wzdu_screen3.png


Homepage
OS
: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 (x86-x64)
Language: ML / ENG / RUS
Medicine: Cr@ck
Size: 37,10 MB.


P6eRbc.png


 
Sửa lần cuối:

tridinh

Búa Gỗ
Thank you so much
 

Teraph

Gà con
85f37e8.jpg


Nó Khiển – là một quan phần mềm đó tự động quét máy tính cho lỗi trình điều khiển và cung cấp để tải về những phiên bản mới nhất.

Các công cụ có thể được xử lý bằng tất cả các loại người sử dụng, thậm chí mới bắt đầu.

Giao diện của nó là đại diện bởi một xóa sổ với tổ chức tốt, tùy chọn một nơi tự động quét được thực hiện tại khởi tạo.

Kết quả cho thấy điều khiển chi tiết cụ thể là tên lái cài đặt và sẵn edition. Bạn có thể lựa chọn một hoặc các mặt hàng nhiều hơn từ danh sách và hỏi Nó điều Khiển-Cập nhật để tải về họ với một nút bấm. Điều này là không thể ở đăng ký chương trình, mặc dù.

Ngoài ra, bạn có thể tạo ra một hoàn thành bản sao lưu của tất cả các hệ thống điều khiển hoặc cụ thể những người và khôi phục chúng nếu có gì sai với cửa Sổ sau đó, cũng như cho phép quét tự động khởi động và đặt Nó điều Khiển-Cập nhật để chạy xuống Windows khởi động bởi mặc định.

Tính năng
• Đảm bảo hiệu suất cao nhất của cài đặt phần cứng
• Cài đặt điều khiển từ nhà sản xuất
• Nhanh chóng và dễ sử dụng
• Tự động quét và cài gần đây nhất trình điều khiển
• 32 và 64 chút điều hành hệ thống hỗ trợ
• Tương thích với Windows, Vista, cửa Sổ 7 và 8

Title Release: WinZip.Driver.Updater.5.34.4.2
Home Page : https://www.winzipsystemtools.com/driver-updater/
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


Hướng dẩn cài đặt :

Bạn tải cái phần mềm file nén rar xong rồi thoát nó ra cứ để đó,
bạn vào mục ổ cứng (C: ) program file (x86) tìm cho mình cái tên Winzip Driver, và bạn mở file nén rar vào mục file fix bạn lấy con chuột kéo cái link nó
nằm trong file fix đưa nó vào ổ cứng( C: )program file (x86) trong Winzip Driver thế là xong bạn nhé


*** Hidden text: cannot be quoted. ***
Thank you
 

VuongMT

Gà con
4SJ1gVz.png


wzdu_screen2.png


Nó Khiển – là một quan phần mềm đó tự động quét máy tính cho lỗi trình điều khiển và cung cấp để tải về những phiên bản mới nhất.

Các công cụ có thể được xử lý bằng tất cả các loại người sử dụng, thậm chí mới bắt đầu.

Giao diện của nó là đại diện bởi một xóa sổ với tổ chức tốt, tùy chọn một nơi tự động quét được thực hiện tại khởi tạo.

Kết quả cho thấy điều khiển chi tiết cụ thể là tên lái cài đặt và sẵn edition. Bạn có thể lựa chọn một hoặc các mặt hàng nhiều hơn từ danh sách và hỏi Nó điều Khiển-Cập nhật để tải về họ với một nút bấm. Điều này là không thể ở đăng ký chương trình, mặc dù.

Ngoài ra, bạn có thể tạo ra một hoàn thành bản sao lưu của tất cả các hệ thống điều khiển hoặc cụ thể những người và khôi phục chúng nếu có gì sai với cửa Sổ sau đó, cũng như cho phép quét tự động khởi động và đặt Nó điều Khiển-Cập nhật để chạy xuống Windows khởi động bởi mặc định.

Key Features:
• Ensures peak performance of installed hardware
• Installs genuine drivers from manufacturers
• Quick and easy to use
• Automatically scans and installs most recent drivers
• 32 and 64 bit operating system support
• Compatible with Windows XP, Vista, Windows 7, and Windows 8

Whats New:
Updates: official site does not provide any info about changes in this version.

Title Release: WinZip.Driver.Updater.v.5.41.0.24
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows


P6eRbc.png


*** Hidden text: cannot be quoted. ***


pass : 123
cảm ơn bạn nhiều
 

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
WinZip Driver Updater v.5.43.2.2 Multilingual Repack - New update version
 


Top