Windows 7 SP1 [7601.27117] AIO 44in2 (x86-x64) - Update 14/5/2024 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Windows 7 SP1 [7601.27117] AIO 44in2 (x86-x64) - Update 14/5/2024

moitinhdaukiss

Rìu Chiến Bạc Chấm
+ Phiên bản chương trình: 7601.27117
+ Tác giả bản dựng: Adguard
+ Ngôn ngữ giao diện: Tiếng Anh, Tiếng Nga

+ Cấu hình tối thiểu:
  • Bộ xử lý: Bộ xử lý 1 gigahertz (GHz) trở lên hoặc SoC.
  • RAM: 1 Gigabyte (GB) cho hệ thống 32 bit hoặc 2 GB cho hệ thống 64 bit.
  • Dung lượng ổ cứng: 16 GB đối với hệ thống 32 bit hoặc 32 GB đối với hệ thống 64 bit.
  • Bộ điều hợp video: DirectX 9 trở lên với trình điều khiển WDDM 1.0.
+ Mô tả:
- Bản dựng dựa trên iso MSDN gốc, SmartFix 2.4.10 và Microsoft DaRT đã được tích hợp.
- Không có thay đổi về giao diện và không có gì bị cắt giảm.
- Build cập nhật cuối cùng chính thức của Windows 7 là 7601.26321, bản vá trên được cập nhật mới từ nguồn bên thứ 3 nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Win7-01.png


Win7-02.png


Link download:
-----
+ Tổng hợp tiện ích kích hoạt cho Windows / Office / Backup Key

+ Tổng hợp tiện ích remove / tạm dừng / tắt, loại trừ Windows Defender + Edge Browser

+ Tổng hợp tiện ích gỡ cài đặt app bloatware, phần mềm triệt để
 
Sửa lần cuối:


Top