Chia sẻ - Win10PE 2020 x64 of China - Hỗ trợ tải link pan.baidu.com free | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Win10PE 2020 x64 of China - Hỗ trợ tải link pan.baidu.com free

Ideas Life PC

Búa Đá Đôi
* Acc pan.baidu.com mình đã khôi phục lại được các Anh Em mình có nhu cầu tải WinPE trên 2 trang này thì liên hệ mình load hộ nhé!
http://bit.ly/topwinpe
http://bbs.wuyou.net
P/s: mình xin nhận tải 4 link trong ngày thôi ạ! Vì tốc độ tại VN tải rất chậm ạ!
* Mình xin chia sẻ ảnh Test Win10PE x64 ạ!
. Wifi, LAN nhận ok. Ổ X 1.88GB
. Acronis True Image 2020
. Partition Wizard 2020
. Team Views 2020
. Firefox 2020
..... Các soft căn bản ok ạ!
* Khuyết điểm: Load Ram 2GB http://bit.ly/peoka
CocCoc, Chrome, CentBrowser, Opera, Card VGA no run.
* Đánh giá: 6/10 

Ideas Life PC

Búa Đá Đôi
Cái này thì dành cho các bạn biết tiếng Hoa chứ như tôi thì thua
dạ em cũng như bác ấy ạ :) em thường dùng coccoc, chrome để dịch không ạ!
 


Top