Website của Ford và Chevrolet Việt Nam bị hacker tấn công | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Website của Ford và Chevrolet Việt Nam bị hacker tấn công

Cloud

Administrator
Website của 2 thương hiệu xe Mỹ Ford và GM tại Việt Nam hiện đang bị một nhóm hacker tấn công. Được biết, đây là nhóm hacker gồm 3 thành viên người Thổ Nhĩ Kỳ.

Website của 2 thương hiệu xe Mỹ Ford và Chevrolet Việt Nam đang bị một nhóm hacker tấn công. Hiện, khi truy cập 2 website này, trên màn hình chỉ hiển thị lời nhắn của hacker.

Theo thông tin được nhiều người dùng phản ánh, sáng nay, 2/11, người dùng không truy cập được vào trang web của Ford và Chevrolet Việt Nam và các website này hiện đang nằm trong tầm ngắm của một nhóm hacker.
38093643832_898e5e13c8_o.jpg
Cho đến thời điểm hiện tại, khi truy cập trang web của Ford Việt Nam (tại địa chỉ www.ford.com.vn) và Chevrolet (tại địa chỉ www.chevrolet.com.vn), thông tin hiển thị là màn hình đen và dòng tin nhắn của nhóm hacker này: We Just Want To Have Some Fun (tạm dịch: Chúng tôi chỉ muốn vui vẻ một chút).

Thậm chí, nhóm hacker này cũng để lại các thông tin cụ thể về nhóm mình với lời nhắn "We are Turkish Hackers!" trong đó có thông tin về tên và cả địa chỉ trên Twitter.

Được biết, nhóm hacer này có tên JRB với 3 thành viên mang tên Jonturk75 & RootDevilz và Bozkurt97 đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí, nhóm này cũng để lại địa chỉ công khai trên Twitter.

Theo thông tin, nhóm hacker này đã từng nhắm đến loạt các tên tuổi lớn như CNN hay Reuters.
 

Administrator

Administrator
Hiện tại một số site đã bình thường trở lại, nhưng vẫn còn site đang trong tình trạng không truy cập được
Đây là list một số site bị tấn công trong đợt vừa qua
bing.com.vn
philips.com.vn
bmw.vn
microsoft.com.vn
ford.com.vn
www.chevrolet.com.vn
pepsi.com.vn
intel.com.vn
 


Top