Giveaway - Webroot SecureAnywhere - Diệt virus cho máy tính | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway Webroot SecureAnywhere - Diệt virus cho máy tính

bungbao

Rìu Chiến Bạc
Webroot SecureAnywhere cho PC Gamers là một phần mềm chống virus dựa trên đám mây nhẹ cho các game thủ. Với nó, game thủ sẽ chơi trò chơi PC không có độ trễ hoặc gián đoạn gây phiền nhiễu. Bên cạnh đó, phần mềm này giúp tăng dung lượng ổ đĩa, giảm thời gian truy cập, và cải thiện hiệu suất chơi game.

Các tính năng chính:
 • Hiệu suất tối đa và gameplay không bị gián đoạn
 • Bảo vệ thời gian thực
 • Quét nhanh và sử dụng CPU tối thiểu
 • Thời gian thực chống lừa đảo
 • Tối ưu hóa hệ thống chơi game của bạn
 • Bảo vệ mạng xã hội
 • Lá chắn danh tính
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 10/8,1/8/ 7 (Vista 32/64-bit)
Giá: $29.95/1 thiết bị/1 năm
Bước 1. Tải về trình cài đặt cho Webroot SecureAnywhere AntiVirus cho PC Gamers->
Bước 2. Cài đặt chương trình
Bước 3. Thưởng thức nó
Điều khoản
 • Đây là 800 + ngày giấy phép cho 1PC
 • Sử dụng phi thương mại
 • Không có bản Cập Nhật miễn phí
 • Không hỗ trợ kỹ thuật miễn phí
 • Đăng ký trước khi đề nghị này kết thúc
 


Top