Giveaway - Webroot SecureAnywhere AntiVirus for Gamers (~800 days Free) - Bảo vệ máy tính toàn diện | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Giveaway Webroot SecureAnywhere AntiVirus for Gamers (~800 days Free) - Bảo vệ máy tính toàn diện

LivelCarla

Rìu Chiến Vàng
VIP User
Webroot SecureAnywhere AntiVirus for Gamers - giấy phép miễn phí trong hơn 800 ngày
Nhận một miễn phí Webroot SecureAnywhere AntiVirus cho game thủ giấy phép cho 800 ngày để bảo vệ máy tính Windows của bạn. Chống virus ánh sáng đám mây cho game thủ cung cấp bảo vệ đáng tin cậy và tốc độ tối đa trong khi chơi hoạt động.
Webroot SecureAnywhere Antivirus cho game thủ là một chống virus cho game thủ cung cấp bảo vệ thời gian thực mà không ảnh hưởng đến hiệu suất vì các bản Cập Nhật chữ ký được thực hiện trong đám mây.

2020-05-11-095109.png


Kiến trúc dựa trên đám mây làm giảm kích thước tổng thể của các Antivirus cài đặt trên máy tính, tăng không gian đĩa, giảm số lượng ổ cứng đọc/viết hoạt động, và tăng hiệu suất tổng thể và hiệu suất.

Miễn phí Webroot SecureAnywhere AntiVirus cho game thủ
Có sẵn khi bạn lần đầu tiên cài đặt Webroot SecureAnywhere trên máy tính của bạn
Nếu trước đây bạn đã cài đặt phần mềm chống vi-rút Webroot trên máy tính của mình, hãy nhận giấy phép 3 tháng cho 1 thiết bị (Windows hoặc Mac) trên trang đề nghị chống vi rút 90 ngày đặc biệt.
Để có được một miễn phí Webroot SecureAnywhere AntiVirus cho game thủ giấy phép cho 800 ngày, phải thực hiện các bước sau:
1. tải ứng dụng dưới đây:
Hỗ trợ hệ điều hành: Windows 10/8,1/8/7/Vista 32/64-bit
Thiết lập chương trình. Giấy phép được kích hoạt tự động.
  • Giấy phép có giá trị trong 868 ngày từ ngày cài đặt.
  • Giấy phép là cho 1 thiết bị (Windows) chỉ dành cho nhà (cá nhân) sử dụng.
  • Cung cấp chỉ hoạt động nếu bạn cài đặt Webroot SecureAnywhere chống vi-rút trên máy tính của bạn lần đầu tiên.
  • Bản Cập Nhật miễn phí cho phiên bản mới có sẵn trong suốt cuộc đời của giấy phép.
  • Không có hỗ trợ kỹ thuật miễn phí.
 

nobilo

Rìu Vàng
Đây là khóa miễn phí quảng cáo công khai cho mọi người và trong 868 ngày.
Khi bạn cài đặt lại Windows, bạn lại có 868 ngày miễn phí khuyến mại
Công tắc hoạt động trên tất cả các máy và khi được cài đặt lại nhiều lần sẽ cung cấp cho bạn 868 ngày miễn phí

D7A5-GAMR-7327-2DD6-3517

Nếu bạn đã cài đặt Webroot,chèn chìa khóa và bạn sẽ được kích hoạt 868 ngày pháp lý miễn phí 868 ngày
 

minhtan.nguyen91

Búa Gỗ Đôi
Thanks
 


Top