Nhờ tư vấn - Virus tạo shortcut | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Nhờ tư vấn Virus tạo shortcut

vinhcdnd895

Búa Gỗ Đôi
Máy cơ quan mình là máy không được truy cập mạng. Bị nhiễm virus tạo shortcut. Mình đã cài từ avast, Marewarebytes, BKAV detectshortcut virus đều không diệt được. nhờ các b chỉ giáo
 

Long Sao


Junior Moderator
Máy cơ quan mình là máy không được truy cập mạng. Bị nhiễm virus tạo shortcut. Mình đã cài từ avast, Marewarebytes, BKAV detectshortcut virus đều không diệt được. nhờ các b chỉ giáo
Cái này có 2 Tools AV khá hay. Cần diệt Autorun trước khi diệt cái shortcut và này nọ. Nguyên tắc là xử lý autorun rồi khóa được autorun ( tính năng tự động chạy) thì mới xử lý được nhé. Có thể dùng Autofix nhé 1.17 nhé trước khi tính việc khác hoặc dùng Autoruns và ATP 4.0 để skill tiến trình và tiêu diệt triệt để cần có kinh nghiệm thực chiến nhé. Nếu tin tưởng mình thì inbox vào box diễn đàn nhé. Mình hỗ trợ nếu mọi người không ai xử lý kịp thời được nhé
 

XuxiLady

Rìu Bạc Đôi
Mình thấy giải pháp dùng rescue disk của bác Holyeyed ổn mà, bạn thử xem. Rescue disk hiểu đơn giản là công cụ diệt virus ngoài Windows, hệ điều hành gốc của rescue disk là Linux nên các tệp tin virus không thể chạy được trong các môi trường này. Các công cụ bạn sử dụng nó không có tác dụng vì bạn chạy nó trong môi trường Windows đã bị nhiễm, chính các app đó có khi cũng bị nhiễm rồi thì nó không diệt được là phải.

Cách sử dụng rescue disk:
1. Chọn rescue disk của hãng AV mà bạn muốn (ví dụ Kaspersky Rescue Disk, ESET SysRescue, Avast Rescue Disk...);
2. Tạo USB boot theo hướng dẫn của hãng, hoặc dùng app bên thứ 3 như Rufus;
3. Boot vào USB rồi quét tất cả các ổ để diệt virus.

P/S: Nếu bạn không biết cách tạo USB Boot thì Youtube có nhiều lắm. Mình thả nhẹ cái vid hướng dẫn cài ESET SysRescue để bạn tham khảo.

 

vinhcdnd895

Búa Gỗ Đôi
Mình thấy giải pháp dùng rescue disk của bác Holyeyed ổn mà, bạn thử xem. Rescue disk hiểu đơn giản là công cụ diệt virus ngoài Windows, hệ điều hành gốc của rescue disk là Linux nên các tệp tin virus không thể chạy được trong các môi trường này. Các công cụ bạn sử dụng nó không có tác dụng vì bạn chạy nó trong môi trường Windows đã bị nhiễm, chính các app đó có khi cũng bị nhiễm rồi thì nó không diệt được là phải.

Cách sử dụng rescue disk:
1. Chọn rescue disk của hãng AV mà bạn muốn (ví dụ Kaspersky Rescue Disk, ESET SysRescue, Avast Rescue Disk...);
2. Tạo USB boot theo hướng dẫn của hãng, hoặc dùng app bên thứ 3 như Rufus;
3. Boot vào USB rồi quét tất cả các ổ để diệt virus.

P/S: Nếu bạn không biết cách tạo USB Boot thì Youtube có nhiều lắm. Mình thả nhẹ cái vid hướng dẫn cài ESET SysRescue để bạn tham khảo.


E có sẵn ổ cứng boot anhdv. Có cách nào thêm vào đó luôn không bác nhỉ
 

vinhcdnd895

Búa Gỗ Đôi
Mình thấy giải pháp dùng rescue disk của bác Holyeyed ổn mà, bạn thử xem. Rescue disk hiểu đơn giản là công cụ diệt virus ngoài Windows, hệ điều hành gốc của rescue disk là Linux nên các tệp tin virus không thể chạy được trong các môi trường này. Các công cụ bạn sử dụng nó không có tác dụng vì bạn chạy nó trong môi trường Windows đã bị nhiễm, chính các app đó có khi cũng bị nhiễm rồi thì nó không diệt được là phải.

Cách sử dụng rescue disk:
1. Chọn rescue disk của hãng AV mà bạn muốn (ví dụ Kaspersky Rescue Disk, ESET SysRescue, Avast Rescue Disk...);
2. Tạo USB boot theo hướng dẫn của hãng, hoặc dùng app bên thứ 3 như Rufus;
3. Boot vào USB rồi quét tất cả các ổ để diệt virus.

P/S: Nếu bạn không biết cách tạo USB Boot thì Youtube có nhiều lắm. Mình thả nhẹ cái vid hướng dẫn cài ESET SysRescue để bạn tham khảo.


Bác ạ. E đã thử . Nhưng mỗi lần boot vào usb nó đều bắt có mạng để cập nhập database. Cập nhập ở máy này r. Qua máy khác lại mất. Bắt có mạng cập nhập như mới. Chán ghê
 

XuxiLady

Rìu Bạc Đôi
Bác ạ. E đã thử . Nhưng mỗi lần boot vào usb nó đều bắt có mạng để cập nhập database. Cập nhập ở máy này r. Qua máy khác lại mất. Bắt có mạng cập nhập như mới. Chán ghê
Bạn dùng rescue disk của bên nào nhỉ? Bước update virus signatures có thể skip được mà, mình nghĩ là mấy con virus tạo shortcut cũng không ghê gớm đến mức phải update database mới nhất mới diệt được đâu :D
 

vinhcdnd895

Búa Gỗ Đôi
Bạn dùng rescue disk của bên nào nhỉ? Bước update virus signatures có thể skip được mà, mình nghĩ là mấy con virus tạo shortcut cũng không ghê gớm đến mức phải update database mới nhất mới diệt được đâu :D
Em dùng của kas. Skip là tắt ngóm ạ
 


Top