Video bất thường, tò mò và đôi khi hài hước | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Video bất thường, tò mò và đôi khi hài hước

pepePE

Rìu Chiến Vàng
VIP User

pepePE

Rìu Chiến Vàng
VIP User
Vào ngày 10 tháng 10 năm 2020, một chiếc Jeep Wrangler đang đậu trên đường Black Bear Pass với một hành khách và hai con chó bên trong. Video này cho thấy quang cảnh từ chiếc xe Jeep của tôi về một phần vụ tai nạn. Lưu ý rằng tại thời điểm ghi hình này, không có ai trên xe Jeep nữa vì hành khách đã bị đẩy ra khỏi chiếc xe đang chao đảo. Hành khách sống sót, nhưng bị thương rất nặng. (Cả hai con chó cuối cùng đã được tìm thấy và có sức khỏe tốt)

 
Sửa lần cuối:


Top