Vật chất quyết định tình yêu??? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Vật chất quyết định tình yêu???

CaHoiHoang

Gà con
Tình yêu không cần vật chất bây giờ có dễ xuất hiện hay không.
Đừng vội đánh đồng phụ nữ khi nói họ là những người đào mỏ và thực dụng khi yêu trai giàu, yêu đại gia. Trong khi một số người đàn ông lại sống cực kì thực dụng. Bạn nghĩ sao thay vì cô gái yêu cầu người yêu mình có sự nghiệp và tài sản thì ở đây người yêu cầu những điều đó lại là người bạn trai.
 


Top