Hỏi/ Thắc mắc - Vấn đề - Lỗi font chữ khi đọc EPUB bằng SumatraPDF ( Đã Xong ) | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Vấn đề - Lỗi font chữ khi đọc EPUB bằng SumatraPDF ( Đã Xong )

5Characters

Rìu Sắt
Chào các bạn. Hiện mình có vấn đề về font chữ khi xem EPUB bằng SumatraPDF.

Có cách nào để cho Sumatra tự động hiển thị 1 font chữ nào đó mặc định không ạ.

Đôi khi mình cần dùng SumatraPDF đọc vì mở Firefox, Chrome hay Edge đọc thì khá hao pin cho những lúc thiếu sạc.

Lúc này là đọc với SumatraPDF.
Screenshot-198.pngTuy nhiên, khi đọc trên Firefox qua Add-on EPUB Reader thì không hề bị lỗi này.
Screenshot-197.png
 

malemkhoang

Rìu Chiến
Nhấn vào quẻ Càn (góc trên, bên trái) để mở menu của Sumatra;
Chuyển đến "Settings", chọn "Advanced Options...";
Xuất hiện cửa sổ "SumatraPDF-settings.txt - Notepad";
Tìm đến dòng chứa "EbookUI";
Sửa: "FontName = ???" thành "FontName = Times New Roman";
Sửa: "FontSize = ???" thành "FontSize = 18.5";
Nhấn Ctrl + S, đóng cửa sổ "SumatraPDF-settings.txt - Notepad";
Đóng SumatraPDF rồi mở lại...
 

5Characters

Rìu Sắt
Cảm ơn 2 bạn nha.
Mình đã đổi font lại theo hướng dẫn của bạn malemkhoang và đổi font thành công <3
Screenshot-199.png


Nhấn vào quẻ Càn (góc trên, bên trái) để mở menu của Sumatra;
Chuyển đến "Settings", chọn "Advanced Options...";
Xuất hiện cửa sổ "SumatraPDF-settings.txt - Notepad";
Tìm đến dòng chứa "EbookUI";
Sửa: "FontName = ???" thành "FontName = Times New Roman";
Sửa: "FontSize = ???" thành "FontSize = 18.5";
Nhấn Ctrl + S, đóng cửa sổ "SumatraPDF-settings.txt - Notepad";
Đóng SumatraPDF rồi mở lại...

dùng phần mềm này hoặc Mobipocket Reader Desktop đi bác. SumatraPDF đọc file EPUB tiếng Việt xuất hiện lỗi đó là bình thường
 

hoangbo3121

Gà con
Nhấn vào quẻ Càn (góc trên, bên trái) để mở menu của Sumatra;
Chuyển đến "Settings", chọn "Advanced Options...";
Xuất hiện cửa sổ "SumatraPDF-settings.txt - Notepad";
Tìm đến dòng chứa "EbookUI";
Sửa: "FontName = ???" thành "FontName = Times New Roman";
Sửa: "FontSize = ???" thành "FontSize = 18.5";
Nhấn Ctrl + S, đóng cửa sổ "SumatraPDF-settings.txt - Notepad";
Đóng SumatraPDF rồi mở lại...
cám ơn ban. mình thành công rồi!
 


Top