Thảo luận - Vai Trò Của SEO Trong Chuyển Đổi Traffic Và Doanh Số | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo luận Vai Trò Của SEO Trong Chuyển Đổi Traffic Và Doanh Số

Jethro Van

Gà con
Tài khoản bị khóa

1. Cải thiện khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm

SEO giúp tăng lưu lượng truy cập trang web và phát sinh doanh thu từ khả năng hiển thị của trang web. SEO hiệu quả sẽ giúp trang web có nhiều khả năng được người dùng xem và nhấp vào nhiều hơn, đặc biệt khi một trang web đứng đầu kết quả tìm kiếm.

Việc không ưu tiên SEO, doanh nghiệp có thể mất hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn người truy cập trang web và trở thành khách hàng tiềm năng. Do đó, điều quan trọng là phải tập trung vào SEO để cho phép tạo lưu lượng truy cập vào trang web của doanh nghiệp.

SEO giúp cải thiện khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm

2. Thu hút khách hàng tiềm năng có chất lượng

Bằng cách tập trung vào các từ khóa và cụm từ nhất định phù hợp với công ty và sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty, SEO có thể giúp thu hút nhiều khách hàng tiềm năng chất lượng hơn đến một trang web. Những người sử dụng các cụm từ tìm kiếm này có nhiều khả năng quan tâm đến những gì công ty cung cấp, từ đó dẫn đến doanh số thu được cao hơn.

3. Xây dựng niềm tin và sự yêu thích

Bằng cách tăng mức độ hiển thị của trang web trong kết quả tìm kiếm và cung cấp cho người dùng tài liệu hữu ích và mang tính giáo dục, SEO có thể giúp trang web có được danh tiếng tích cực và thiết lập lòng tin với người đọc. Điều này có thể góp phần giúp cho doanh nghiệp được công nhận là người dẫn đầu trong lĩnh vực của mình, từ đó thúc đẩy doanh số bán hàng.

Ngoài ra, một công ty có thể sử dụng lời chứng thực trên trang web của họ để tăng doanh số bán hàng cũng như thuyết phục khách truy cập để tham khảo giá trị của hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. Kết quả là khách hàng sẽ có nhiều khả năng tin tưởng vào một công ty hơn và họ sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn tới hoạt động của công ty đó.

SEO giúp tăng sự yêu thích và xây dựng niềm tin ở khách hàng

4. Nâng cao trải nghiệm người dùng

SEO cũng có thể giúp nâng cao trải nghiệm người dùng của một trang web, bằng cách giúp điều hướng người dùng dễ dàng truy cập hơn. Nhờ đó dẫn đến tăng mức độ tương tác và khả năng chuyển đổi, vì người dùng có thể sẽ ở lại trang web và mua sản phẩm hoặc dịch vụ nếu họ thấy dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu của họ.

Một số chiến lược để cải thiện trải nghiệm người dùng có thể bao gồm: tạo các trang web thân thiện với thiết bị di động, tổ chức nội dung trang web bằng cách có các tiêu đề phụ rõ ràng, triển khai các từ khóa được tuyển chọn cẩn thận và thậm chí làm cho trang web có tính thẩm mỹ cao. Tất cả những yếu tố này có thể góp phần giúp khách hàng ở lại trang của doanh nghiệp thay vì tìm đến đối thủ cạnh tranh tiềm năng để tìm kiếm giải pháp của họ.

5. Tối ưu hóa tìm kiếm theo vị trí

Một thành phần quan trọng của SEO là tối ưu hóa cho theo vị trí địa lý vì nó giúp cho các công ty trở nên nổi bật hơn. Các doanh nghiệp có thể tăng mức độ hiển thị của họ trong kết quả tìm kiếm theo vị trí, điều này có thể giúp tăng thêm nhiều khách hàng và doanh số bán hàng hơn.

Bằng cách kết hợp các từ khóa dành riêng cho vị trí, khách hàng cũng sẽ cảm thấy hài lòng khi họ được cung cấp thông tin cụ thể hơn theo vị trí của họ. Điều này giúp thúc đẩy các cá nhân mua sản phẩm hoặc dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.

6. Sử dụng kỹ thuật SEO

Kỹ thuật SEO là thực hành tối ưu hóa nội dung của trang web để cải thiện khả năng hiển thị trên các trang tìm kiếm. Điều này bao gồm việc tối ưu hóa cấu trúc, các thẻ meta và thẻ hình ảnh của trang web cũng như đảm bảo rằng trang web thân thiện với thiết bị di động và dễ dàng tải nhanh.

Bằng cách tối ưu hóa các khía cạnh kỹ thuật của trang web, doanh nghiệp có thể cải thiện khả năng hiển thị của họ trong kết quả tìm kiếm, điều này có thể dẫn đến tăng lưu lượng truy cập trang web và doanh số bán hàng.
 

Long Sao


Junior Moderator
SEO kiểu như định hình thương hiệu trong PR và Marketting Online OnScreen
 

Sergiyw

Gà con
Please tell me how to answer an existing topic?
Maybe I'm not writing correctly?
Please tell me.
Thank you.

Есть кто из модераторов, так как не могу ответить в новую тему?
Что я делаю не так?
Прошу подсказать.
С уважением.
 


Top