Ứng dụng Microsoft Paint bổ sung tính năng nghệ thuật DALL-E Cocreator AI cho tất cả người dùng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ứng dụng Microsoft Paint bổ sung tính năng nghệ thuật DALL-E Cocreator AI cho tất cả người dùng

Santoso

Moderator
Thành viên BQT
Bộ tạo sơn Windows

Trở lại vào tháng 9, các chuỗi mã trong ứng dụng Paint của Microsoft đã được phát hiện cho thấy ứng dụng này có thể thêm tính năng hình ảnh do AI tạo ra có tên là Cocreator. Cuối tháng đó, Microsoft xác nhận rằng tính năng Cocreator, sử dụng mẫu DALL-E 3 của OpenAI, đã được thêm vào ứng dụng Paint dành cho các thành viên của Chương trình Người dùng nội bộ Windows .

Tuần này, một số báo cáo trực tuyến, bao gồm cả "gogetgpt" trên X (trước đây là Twitter) cho biết tính năng Cocreator đã được cung cấp một cách lặng lẽ cho tất cả người dùng Microsoft Paint mà không cần phải là thành viên của chương trình Insider hoặc phải đăng ký. để có danh sách chờ.Trang hỗ trợ đã ra mắt trước đây dành cho Cocreator mô tả cách hoạt động của tính năng Paint mới:
Để sử dụng Cocreator, hãy mở Microsoft Paint và chọn biểu tượng Cocreator trên thanh công cụ để xem bảng điều khiển bên Cocreator. Trong hộp văn bản, nhập mô tả về hình ảnh bạn muốn tạo. Ví dụ: bạn có thể nhập "con mèo xanh đội mũ đỏ" hoặc "phong cảnh có núi và hồ". Hãy mang tính mô tả nhất có thể để tạo ra kết quả phù hợp với mong đợi của bạn.
Sau khi bạn nhập văn bản, hãy chọn kiểu mà bạn muốn tạo hình ảnh của mình rồi chọn nút Tạo. Cocreator sẽ tạo ra ba biến thể khác nhau của hình ảnh mà bạn yêu cầu, bạn có thể nhấp vào bất kỳ biến thể nào để áp dụng hình ảnh đó vào khung vẽ Paint và bắt đầu tạo.
Bạn phải có tài khoản Microsoft để sử dụng tính năng Cocreator trong Paint. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được 50 tín dụng sau khi bật tính năng này, với mỗi tín dụng được sử dụng để tạo hình ảnh trong Cocreator. Hiện tại, nó chỉ hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh và hiện có sẵn ở Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Canada, Ý và Đức.
 

Long Sao

Rìu Bạc Đôi
Ứng dụng khá thú vị cần có sự trải nghiệm thêm cho xem nó vui
 


Top