FreeSoft - Ultra Adware Killer v.10.6.0.0 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

FreeSoft Ultra Adware Killer v.10.6.0.0

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
woa6YOV.png


Ultra Adware Killer - là một trình loại bỏ phần mềm quảng cáo đơn giản nhưng mạnh mẽ dành cho Windows, có khả năng phát hiện và loại bỏ phần mềm quảng cáo cho tất cả người dùng trong hệ thống. Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian khi đăng nhập vào các tài khoản người dùng khác và thực hiện quét lại. Ultra Adware Killer loại bỏ các thanh công cụ của trình duyệt, quảng cáo, plugin, các nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm không mong muốn và các trang chủ bị tấn công, cũng như các chương trình không mong muốn tiềm ẩn (PUP’s). Nó cũng cho phép tùy chọn đặt lại các tùy chọn của Chrome và Firefox. Ultra Adware Killer được xây dựng để nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả. Thông thường, bạn chỉ cần đặt trước nút Bắt đầu quét, đợi cho đến khi quá trình quét kết thúc và loại bỏ các mục tìm thấy. Thông thường toàn bộ hoạt động chỉ mất chưa đầy hai phút.

Title Release: Ultra.Adware.Killer.v.10.6.0.0
Home Page : https://www.carifred.com/
License: FreeWare
OS: Windows

Download:


pass : baominh. tech

viết pass dính liền nhé
 
Sửa lần cuối:

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT

Ultra Adware Killer v.1.0.6.0.0 - New Update Version

 


Top