Chia sẻ - UkeySoft FoneFix V.2.0.0 Multilingual | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ UkeySoft FoneFix V.2.0.0 Multilingual

Shao


Junior Moderator
Thành viên BQT
fonefix-win-box.png


ukeysoft-fonefix-for-windows.jpg


UkeySoft FoneFix – sẽ đưa bạn thoát khỏi các sự cố hệ thống iOS. Tất cả đều có thể dễ dàng sửa chữa, chẳng hạn như logo Apple màu trắng, chế độ khôi phục, màn hình đen, chế độ DFU, vòng lặp khởi động, iPhone / iPad không bật, v.v. Không yêu cầu kỹ năng và quá trình sửa chữa sẽ không gây ra bất kỳ dữ liệu nào thua.

Features
• Fix various iOS issues like recovery mode, white Apple logo, black screen, etc.
• Get your iOS/iPadOS/tvOS to normal with 2 modes.
• Repair your iOS system issues without any data loss.
• One-click to enter or exit recovery mode on iDevice.
• Downgrade your iOS without jailbreak.
• Easy to use & no skills required.
• Fully compatible with iOS 14 and iPhone 11/XS/XR/X, etc.

Title Release: UkeySoft.FoneFix.V.2.0.0
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows
Download:
XDNHV


 
Top