Ubisoft Miễn Phí 7 Game - Chỉ còn 3 ngày | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ubisoft Miễn Phí 7 Game - Chỉ còn 3 ngày

Administrator

Administrator
Như tít. Ubisoft đang miễn phí 7 game, toàn game hay, anh chị em nhanh tay nhé:

Nếu bạn đã lỡ bị miss bất kì game nào trong các đợt giveaway của Ubisoft trong năm nay, hoặc chưa lấy được game nào thì đây chính là cơ hội cuối cùng để lấy tất cả 7 game:

Danh sách game bao gồm:
  • Prince of Persia
  • Splinter Cell
  • Assassin's Creed III
  • Far Cry: Blood Dragon
  • Rayman Origins
  • The Crew
  • Beyond Good & Evil kostenlos

1125ed5e61e04600ba56666700e3f596.png

Để lấy game các bạn chỉ cần đăng kí tài khoản Ubisoft. Đăng nhập và tích vào đồng ý các điều khoản sau đó Nhấn Get Your Bundle ở đường link dưới đây:

Link: https://club.ubisoft.com/en-US/ubi30

Sau khi hoàn thành bạn đã sở hữu bản quyền của 7 game này, bạn chỉ cần cài Uplay và thưởng thức bất kỳ lúc nào bạn muốn:

3bb6edfa77bd413ca72078a0e4ba768d.png
 


Top