Tuần tới WhatsApp sẽ có thêm 5 tính năng mới | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Tuần tới WhatsApp sẽ có thêm 5 tính năng mới

baongocdc

Rìu Vàng
WhatsApp, một ứng dụng mạng xã hội phổ biến, đã công bố một vài tính năng mới tạo sự thuận tiện cho người dùng vào tuần tới.

20200704_005938.jpg

- WhatsApp đã công bố tính năng của 5 tính năng thông qua bài đăng trên blog của mình và cho biết công ty luôn tìm kiếm những cách thức mới để thuận tiện cho người dùng. 5 tính năng này bao gồm nhãn dán hoạt hình, mã QR, chế độ tối cho máy tính để bàn, cuộc gọi video nhóm và kaiOS trạng thái.

- Nhãn dán hoạt hình Công ty nói rằng người dùng thể hiện cảm xúc của họ theo cách tốt hơn thông qua nhãn dán hoạt hình, do đó, một gói nhãn dán hoạt hình mới đang được thêm vào.

- QR Tính năng mã QR là dễ dàng thêm các liên hệ mới và đối với WhatsApp lần này đã giới thiệu một mã QR mới. Tính năng này sẽ cho phép người dùng quét mã QR của người dùng khác và thêm nó vào danh bạ, nghĩa là sẽ không cần phải nhập số điện thoại.

- Chế độ tối của WhatsApp đã được thêm vào ứng dụng dành cho thiết bị di động, nhưng giờ đây tính năng của nó cũng sẽ được cung cấp trên web WhatsApp, tức là WhatsApp cũng sẽ có chế độ tối cho máy tính để bàn.

- Nhóm các cuộc gọi video. Với hiện có tới 8 người trong một cuộc gọi video, whatsapp đã giúp bạn dễ dàng tập trung vào bất cứ ai bạn muốn bằng cách cho phép bạn nhấn và giữ để tối đa hóa video của người tham gia lên toàn màn hình. Họ cũng đã thêm một biểu tượng video trong các cuộc trò chuyện nhóm 8 hoặc ít hơn, vì vậy bạn có thể dễ dàng bắt đầu cuộc gọi video nhóm với 1 lần nhấn.

- Người dùng KaiOS giờ đây có thể tận hưởng tính năng phổ biến cho phép bạn chia sẻ các bản cập nhật biến mất sau 24 giờ. Công ty WhatsApp nói rằng tất cả các tính năng này cho người dùng sẽ được thêm vào trong vài tuần tới trong phiên bản mới nhất của WhatsApp.
 


Top