Từ Drama GenZ nhảy sang Drama với thương hiệu da | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Từ Drama GenZ nhảy sang Drama với thương hiệu da

hr.trung

Rìu Sắt Đôi
Hóng drama đầu tháng âm lịch là cuộc chiến căng thẳng của một công ty bán đồ da. Công ty này thuê mấy em GenZ làm parttime, sau một thời gian làm việc thì các em GenZ không làm nữa sau đó bị công ty này cho là đã quay lại phá hoại công ty với các hành động xoá bài quảng cáo , dữ liệu công ty gây thiệt hại hàng tỷ đồng.

Sau khi đăng bài bóc phốt các em Gen Z xong thì công ty này có đăng hình ảnh về sản phẩm ví da gì đó, mà cái ví da này nó y như cái ví sen của lão i hiệp tinh tế.
Bây giờ hai bên này đang bóc phốt nhau các kiểu . EM sẽ hóng tiếp và cập nhật tình hình cho các bác vnzer hóng cùng ! H i hi

360094462_2212747465587775_3248498088306861751_n.jpg

361337070_2212745185588003_453146802859050014_n.jpg

 


Top