Tổng hợp link tải các sản phẩm Windows gốc từ Microsoft và các bản khác | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tổng hợp link tải các sản phẩm Windows gốc từ Microsoft và các bản khác

dongle905

Moderator
Thành viên BQT
================ Updated ================
Cập nhật phiên bản Windows 10 2004 RELEASE, khi cài sau này có bản chính thức, chỉ cần cài đặt updated bản vá lỗi sẽ thành RTM mà không cần cài lại. Cám ơn Savio.
Link bài viết:
 
Top