Tổng hợp link tải các sản phẩm Windows gốc từ Microsoft và các bản khác | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tổng hợp link tải các sản phẩm Windows gốc từ Microsoft và các bản khác

statistics

Moderator
Thành viên BQT
Thắc mắc ở chổ:
Dung lượng của ISO 2004x64 > ISO 1909x64
Dung lượng của ISO 2004x86 < ISO 1909x86
cái này chắc nhờ các cao nhân khác giải thích giúp bác, cháu không biết giải thích thế nào. Nhưng có tấm hình gửi bác thì đúng là bản 32Bit nhỏ hơn 1909
1589367209759.png
 
Top