bộ cài đặt win | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

bộ cài đặt win

  1. S

    Tổng hợp link tải các sản phẩm Windows gốc từ Microsoft và các bản khác

    Nếu bạn muốn Download Office bạn hãy nhấn vào đây Hiện tại có rất nhiều nơi để download các bản Windows và Office nhưng sẽ có thể khó tìm với các bạn mới. Vì lý do đó mình đã tổng hợp lại các link download và sẽ cố gắng cập nhật bản mới nhất khi Microsoft phát hành. Link trực tiếp cho các bạn...
  2. T

    Hỏi/ Thắc mắc Tích hợp bộ cài win 7 và 10 vào USB boot đã có WinPE

    Tình hình là mình đã tạo USB boot WinPE để cứu hộ máy tính, sau đó mình muốn tích hợp cả hai bộ cài win 7 và win 10 vào USB. Mình đã thêm menu boot theo hướng dẫn từ Anhdv, mình đã có sẵn bộ cài Win 7 AIO (bao gồm tất cả các bộ cái win 7) và Win 10 AIO. Sau khi mình tạo menu boot xong và copy bộ...
Top