Tính năng Theo dõi mới của Google giúp người dùng có trải nghiệm cá nhân hóa hơn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Tính năng Theo dõi mới của Google giúp người dùng có trải nghiệm cá nhân hóa hơn

Santoso

Suppervisor Mod
Thành viên BQT
1615025405_google-logo-magnifying_storydd5eac4ccc482398.jpeg


Google đang bổ sung một số tính năng mới vào các dịch vụ Tìm kiếm của mình, về mặt lý thuyết, sẽ cung cấp cho người dùng thông tin mới nhất về các chủ đề cụ thể mà họ quan tâm. Tính năng mới này được gọi một cách thích hợp là Theo dõi.

Bài đăng trên blog của Google đưa ra một ví dụ về cách hoạt động của tính năng Theo dõi mới:

Giả sử bạn đang tập luyện cho nửa chặng đua marathon đầu tiên của mình và bạn đến với Tìm kiếm để tìm kiếm các mẹo giúp bạn có được vóc dáng chạy tốt hơn. Nhấn vào nút “Theo dõi” trong kết quả tìm kiếm và bạn sẽ tự động nhìn thấy các bài viết và video về luyện tập chạy marathon trên Discover, trang chủ của ứng dụng Google. Từ Khám phá, bạn có thể chuyển ngay đến trang kết quả tìm kiếm để xem thêm nội dung và quan điểm mới đối với bạn liên quan đến nội dung bạn theo dõi, chẳng hạn như video minh họa bài tập huấn luyện.Tính năng mới thậm chí có thể gửi cho bạn thông báo nếu bạn bật chúng nếu có nội dung nào đó trong dòng tìm kiếm Theo dõi của bạn xuất hiện điều gì đó quan trọng hoặc kịp thời. Người dùng cũng có thể cập nhật hoặc thậm chí xóa bất kỳ cụm từ tìm kiếm Theo dõi nào của họ bất kỳ lúc nào. Google cho biết họ sẽ truy cập thuật toán tìm kiếm của mình để tìm các trang web và thông tin về chủ đề Theo dõi của bạn dựa trên “chuyên môn, kinh nghiệm, tính xác thực và độ tin cậy” của chúng.

Tính năng mới sẽ ra mắt trong vài tuần tới tại Hoa Kỳ trên ứng dụng di động Google và trên cả trình duyệt web di động Google Chrome và Apple Safari. Không có thông tin gì về thời điểm hoặc liệu nó sẽ được thêm vào người dùng web trên máy tính để bàn hay ngoài Hoa Kỳ.

Google sẽ sớm bổ sung một số tính năng mới khác, chẳng hạn như tìm kiếm nội dung do những người cụ thể tạo trên "nền tảng truyền thông xã hội, diễn đàn và các cộng đồng khác" thông qua tìm kiếm trên máy tính để bàn cũng như thông tin về những người sáng tạo đó như tài khoản truyền thông xã hội của họ, số lượng người theo dõi của họ, và hơn thế nữa.

Cuối cùng, những người đã đăng nhập vào Phòng thí nghiệm tìm kiếm thử nghiệm có thể dùng thử tính năng Ghi chú mới . Bạn sẽ thấy nút "Ghi chú" trong kết quả tìm kiếm và bạn có thể sử dụng nút này để viết ghi chú của riêng mình về nội dung mà người khác có thể xem. Nút này có sẵn ở Hoa Kỳ trên ứng dụng di động của Google và cả ở Ấn Độ, bằng cả tiếng Anh và tiếng Hindi.
 


Top