Tìm giúp mình bài nhạc này với? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Tìm giúp mình bài nhạc này với?

Hieu Hieu

Gà con
Mình nhớ mang máng giai điệu nhưng không thể nhớ nổi tên. Mắc dù đã tìm trên các ứng dụng nhận diện nhưng ko có kết quả. Mọi người giúp mình với.
Link dưới là mình đánh lại giai điệu mình nhớ được.
 
Sửa lần cuối:


Top