[Video] Khi thiên tài gặp nhau | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

[Video] Khi thiên tài gặp nhau

xanhduong111

Rìu Vàng
Năm xưa đi Tràng Tiền Plaza, do mình là khách du lịch nên k biết giờ mở cửa, nên phải ngồi chờ ở ngoài. Tầm 9h mở cửa thì phải, lúc đó khách vào cũng k nhiều. Mình có đi ngang qua sảnh thì có 1 cây Pinao được đặt giữa tòa nhà, khi mình lên tầng 3 thì có 1 bé vào ngồi đánh pinao ở tầng trệt, âm piano bay bổng khắp tòa nhà, hay lắm ấy{beauty} Cảm xúc khi đó không lời nào tả nổi {beauty}
Không rõ cô bé đó là nhân viên của tòa nhà hay khách du lịch như mình, tại mình thấy nhỏ đó ăn mặc cũng bụi chứ k thanh lịch lắm {band}
 

heonoc2008

Gà con
hình ảnh và âm thanh thật xúc động , đoạn đầu loa phát thanh vô duyên thật,
đầy cảm xúc !
 


Top