[Xin nhạc] Tìm lại những file nhạc lossless trong topic Tổng hợp nhạc truyện kiếm hiệp - VOV GT Hà Nội của VN-Zoom lúc xưa | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

[Xin nhạc] Tìm lại những file nhạc lossless trong topic Tổng hợp nhạc truyện kiếm hiệp - VOV GT Hà Nội của VN-Zoom lúc xưa

Như tiêu đề, mình mong muốn tập hợp lại những file nhạc trong topic cũ Tổng hợp nhạc truyện kiếm hiệp - VOV GT Hà Nội ở Vn-zoom ngày xưa. Sau nhiều lần đổi máy tính, các file rar chứa nhạc lossless của topic này mà mình down về đã hỏng hoặc thất lạc. Đây là thể loại nhạc mình rất thích nhưng từ khi Vn-zoom chuyển thành VN-Z thì topic này đã không còn. Mình hy vọng các thành viên trong diễn đàn có ai đang lưu trữ lại được những file nhạc này thì chia sẻ lại với mình và mọi người. Xin chân thành cảm ơn.
 

Ninja

Gà con
Bạn liên lạc qua email mình nha [email protected] .Mình còn lưu giữ một số
 


Top