Tiện ích Microsoft 365 dành cho Edge và Chrome sẽ ngừng hoạt động vào 15/1/2024 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Tiện ích Microsoft 365 dành cho Edge và Chrome sẽ ngừng hoạt động vào 15/1/2024

Santoso

Moderator
Thành viên BQT
Tiện ích mở rộng Microsoft 365

Microsoft vừa bất ngờ thông báo sẽ sớm chấm dứt hỗ trợ tiện ích mở rộng Microsoft 365 cho trình duyệt Edge của hãng cũng như trình duyệt Chrome của Google. Một trang hỗ trợ mới được tiết lộ của Microsoft (thông qua The Verge ) tiết lộ rằng hỗ trợ cho cả hai tiện ích mở rộng sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 1 năm 2024.

Tiện ích mở rộng này được Microsoft phát hành lần đầu tiên dưới thương hiệu Office Online cho trình duyệt Edge vào năm 2016 , với sự hỗ trợ của Chrome được bổ sung sau đó. Nó được thiết kế để cung cấp cho người dùng dựa trên web khả năng truy cập nhanh hơn vào nhiều ứng dụng Office của công ty. Kể từ đó, các cửa hàng Chrome Store và Edge cho thấy tiện ích mở rộng này đã được tải xuống lần lượt hơn 6 triệu lần và hơn 4 triệu lần .

Trang hỗ trợ nêu rõ:
Sau ngày này, tiện ích mở rộng sẽ không còn nhận được các bản cập nhật bảo mật, bản cập nhật không liên quan đến bảo mật, bản sửa lỗi hoặc hỗ trợ kỹ thuật nữa. Tiện ích mở rộng trình duyệt Microsoft 365 cũng sẽ bị xóa khỏi Microsoft Edge và cửa hàng trực tuyến Google Chrome dưới dạng tiện ích bổ sung tiện ích mở rộng.
Không có thông tin nào về lý do Microsoft quyết định ngừng hỗ trợ cho các tiện ích mở rộng này. Thật vậy, chỉ vài tháng trước vào tháng 8, Microsoft đã thông báo rằng các tiện ích mở rộng đã nhận được giao diện mới . Biểu tượng Microsoft 365 trên thanh tác vụ đã được đưa vào để người dùng có thể nhấp vào biểu tượng đó và có quyền truy cập vào tất cả các ứng dụng đó.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản tiện ích mở rộng Microsoft Edge. đây là cách để loại bỏ nó:
  • Sau khi bạn đã đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft của mình, hãy chọn biểu tượng tiện ích mở rộng trình duyệt Microsoft 365 bên cạnh thanh địa chỉ trong trình duyệt của bạn.
  • Trong Cài đặt, nhấp chuột phải và chọn Xóa khỏi Microsoft Edge hoặc đi tới Quản lý tiện ích mở rộng để gỡ cài đặt tiện ích mở rộng.
Microsoft cho biết người dùng Edge hiện có thể truy cập Microsoft 365 thông qua thanh bên của trình duyệt sau ngày 15 tháng 1.

Người dùng Chrome có thể bỏ tiện ích mở rộng Microsoft 365 theo cách sau:
  • Sau khi bạn đã đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft của mình, hãy chọn biểu tượng tiện ích mở rộng trình duyệt Microsoft 365 bên cạnh thanh địa chỉ trong trình duyệt của bạn.
  • Trong Cài đặt, nhấp chuột phải và chọn Xóa khỏi Chrome hoặc vào Quản lý tiện ích mở rộng để xóa tiện ích mở rộng.
Người dùng Chrome có thể truy cập các ứng dụng này chỉ bằng cách truy cập trang web Microsoft365.com và đánh dấu trang đó để truy cập nhanh hơn. Người dùng Chrome vẫn có thể tải tiện ích mở rộng trình duyệt Tài khoản Windows để sử dụng đăng nhập một lần. Những người dùng tương tự có thể tải xuống tiện ích mở rộng Office - Enable Copy and Paste nếu họ muốn cắt, sao chép và dán nội dung trên menu chuột phải trong ứng dụng web Microsoft 365.
 

Long Sao

Rìu Bạc Đôi
Tiện ích mở rộng Microsoft 365

Microsoft vừa bất ngờ thông báo sẽ sớm chấm dứt hỗ trợ tiện ích mở rộng Microsoft 365 cho trình duyệt Edge của hãng cũng như trình duyệt Chrome của Google. Một trang hỗ trợ mới được tiết lộ của Microsoft (thông qua The Verge ) tiết lộ rằng hỗ trợ cho cả hai tiện ích mở rộng sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 1 năm 2024.

Tiện ích mở rộng này được Microsoft phát hành lần đầu tiên dưới thương hiệu Office Online cho trình duyệt Edge vào năm 2016 , với sự hỗ trợ của Chrome được bổ sung sau đó. Nó được thiết kế để cung cấp cho người dùng dựa trên web khả năng truy cập nhanh hơn vào nhiều ứng dụng Office của công ty. Kể từ đó, các cửa hàng Chrome Store và Edge cho thấy tiện ích mở rộng này đã được tải xuống lần lượt hơn 6 triệu lần và hơn 4 triệu lần .

Trang hỗ trợ nêu rõ:

Không có thông tin nào về lý do Microsoft quyết định ngừng hỗ trợ cho các tiện ích mở rộng này. Thật vậy, chỉ vài tháng trước vào tháng 8, Microsoft đã thông báo rằng các tiện ích mở rộng đã nhận được giao diện mới . Biểu tượng Microsoft 365 trên thanh tác vụ đã được đưa vào để người dùng có thể nhấp vào biểu tượng đó và có quyền truy cập vào tất cả các ứng dụng đó.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản tiện ích mở rộng Microsoft Edge. đây là cách để loại bỏ nó:

Microsoft cho biết người dùng Edge hiện có thể truy cập Microsoft 365 thông qua thanh bên của trình duyệt sau ngày 15 tháng 1.

Người dùng Chrome có thể bỏ tiện ích mở rộng Microsoft 365 theo cách sau:

Người dùng Chrome có thể truy cập các ứng dụng này chỉ bằng cách truy cập trang web Microsoft365.com và đánh dấu trang đó để truy cập nhanh hơn. Người dùng Chrome vẫn có thể tải tiện ích mở rộng trình duyệt Tài khoản Windows để sử dụng đăng nhập một lần. Những người dùng tương tự có thể tải xuống tiện ích mở rộng Office - Enable Copy and Paste nếu họ muốn cắt, sao chép và dán nội dung trên menu chuột phải trong ứng dụng web Microsoft 365.
Cảm ơn chủ tus. Mình thì mình không xài cái tiện ích này trên chrome và edge nên không có cần làm bước gỡ bỏ gì cả. Cảm ơn bạn rất nhiều
 
Tiện ích mở rộng Microsoft 365

Microsoft vừa bất ngờ thông báo sẽ sớm chấm dứt hỗ trợ tiện ích mở rộng Microsoft 365 cho trình duyệt Edge của hãng cũng như trình duyệt Chrome của Google. Một trang hỗ trợ mới được tiết lộ của Microsoft (thông qua The Verge ) tiết lộ rằng hỗ trợ cho cả hai tiện ích mở rộng sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 1 năm 2024.

Tiện ích mở rộng này được Microsoft phát hành lần đầu tiên dưới thương hiệu Office Online cho trình duyệt Edge vào năm 2016 , với sự hỗ trợ của Chrome được bổ sung sau đó. Nó được thiết kế để cung cấp cho người dùng dựa trên web khả năng truy cập nhanh hơn vào nhiều ứng dụng Office của công ty. Kể từ đó, các cửa hàng Chrome Store và Edge cho thấy tiện ích mở rộng này đã được tải xuống lần lượt hơn 6 triệu lần và hơn 4 triệu lần .

Trang hỗ trợ nêu rõ:

Không có thông tin nào về lý do Microsoft quyết định ngừng hỗ trợ cho các tiện ích mở rộng này. Thật vậy, chỉ vài tháng trước vào tháng 8, Microsoft đã thông báo rằng các tiện ích mở rộng đã nhận được giao diện mới . Biểu tượng Microsoft 365 trên thanh tác vụ đã được đưa vào để người dùng có thể nhấp vào biểu tượng đó và có quyền truy cập vào tất cả các ứng dụng đó.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản tiện ích mở rộng Microsoft Edge. đây là cách để loại bỏ nó:

Microsoft cho biết người dùng Edge hiện có thể truy cập Microsoft 365 thông qua thanh bên của trình duyệt sau ngày 15 tháng 1.

Người dùng Chrome có thể bỏ tiện ích mở rộng Microsoft 365 theo cách sau:

Người dùng Chrome có thể truy cập các ứng dụng này chỉ bằng cách truy cập trang web Microsoft365.com và đánh dấu trang đó để truy cập nhanh hơn. Người dùng Chrome vẫn có thể tải tiện ích mở rộng trình duyệt Tài khoản Windows để sử dụng đăng nhập một lần. Những người dùng tương tự có thể tải xuống tiện ích mở rộng Office - Enable Copy and Paste nếu họ muốn cắt, sao chép và dán nội dung trên menu chuột phải trong ứng dụng web Microsoft 365.
Cảm ơn chủ tus. Mình thì mình không xài cái tiện ích này trên chrome và edge nên không có cần làm bước gỡ bỏ gì cả. Cảm ơn bạn rất nhiều
 

Santoso

Moderator
Thành viên BQT
Cảm ơn chủ tus. Mình thì mình không xài cái tiện ích này trên chrome và edge nên không có cần làm bước gỡ bỏ gì cả. Cảm ơn bạn rất nhiều
Cảm ơn chủ tus. Mình thì mình không xài cái tiện ích này trên chrome và edge nên không có cần làm bước gỡ bỏ gì cả. Cảm ơn bạn rất nhiều
2 người này làm gì mà trả lời cùng 1 nội dung đây {angry}
 

Long Sao

Rìu Bạc Đôi
2 người này làm gì mà trả lời cùng 1 nội dung đây {angry}
Úi. Mình không rõ nha. Mình và bác trùng đó không có quen biết nha. Kỳ lạ nha. Trong vn-z mình chỉ tạo một nick thôi chứ không có nick thứ 2 mà việc trùng này quả là khó đỡ. Đúng là khó hiểu thật ấy. Hay là bác ấy bấm thiếu nội dung?
 

Santoso

Moderator
Thành viên BQT
Úi. Mình không rõ nha. Mình và bác trùng đó không có quen biết nha. Kỳ lạ nha. Trong vn-z mình chỉ tạo một nick thôi chứ không có nick thứ 2 mà việc trùng này quả là khó đỡ. Đúng là khó hiểu thật ấy. Hay là bác ấy bấm thiếu nội dung?
Cũng có thể vậy {biggrin}
 

bekutovnz

Búa Đá
Úi. Mình không rõ nha. Mình và bác trùng đó không có quen biết nha. Kỳ lạ nha. Trong vn-z mình chỉ tạo một nick thôi chứ không có nick thứ 2 mà việc trùng này quả là khó đỡ. Đúng là khó hiểu thật ấy. Hay là bác ấy bấm thiếu nội dung?
Tôn hành giả giả hành tôn, ai thiệt ai không hồi sẽ rõ {bye}{bye}
 


Top